Aktuelle prosjektsider

Høgskolen Stord/Haugesund har opprettet egne nettsteder for noen av forskningsprosjektene som foregår i eller i samarbeid med skolen, fordi de ønsker å få ut i lyset hva de holder på med:

 1. Grunnskulelærarutdanning
  1-7, med vekt på Praktiske og Estetiske Fag
 2. Improvisation in Teacher Education
  Curricula and Practice in Dynamic Interplay (IMTE)
 3. K-PED
  Kultur – og Kreativitetspedagogikk
 4. KABEL
  Kampusbasert E-læring
 5. Learning in the 21st Century (L21)
  Capitalizing on students’ strengths; compensating for desired capabilities
 6. NATGREP2
  Utvikling av nordisk læringspakke i naturfag for barnehagen
 7. RESPMATH
  Responsive Pedagogy and Student Learning – The impact of teachers feedback practice on students outcome in Mathematics
 8. Rommetveit Summer School 2015
 9. SkillsREAL
  Skills development for realizing the workforce competence reserve
 10. TPS-prosjektet
  Tverrprofesjonell samhandling og -utdanning
 11. Write a Science Opera (WASO)
  A creative science and art education concept