Åsmund Espeland

Åsmund Espeland 2

 

Åsmund EspelandEin studie av musikalsk utøvande og didaktiske improvisasjonspraksisar.

Høgskulelektor Åsmund Espeland underviser i gitar, ensemblespel, musikkteori, instrumentaldidaktikk og musikkhistorie. Åsmund har konservatorieutdanning og hovedfag i etnomusikologi frå Griegakademiet i Bergen, og har undervisningserfaring frå kulturskule, vidaregåande skule og folkehøgskule. I tillegg har han ein allsidig utøvarbakgrunn som inkluderer turnéar for Rikskonsertane og konsertar innan klassisk musikk, folkemusikk og jazz. Åsmund var i sju år gitarist i gruppa Yggdrasil, og er i dag medlem i folkemusikktrioen Ludo.