Echo-prosjektet godt i gang

24. april 2013

Vi har mottatt Echo360-boksene og Simon Reardon har konfigurert disse for oss.
I løpet av mai/juni, vil opptaksutstyret bli montert på de ulike romma. I Haugesund vil det bli på auditorium A, C og F og 2083.

Det jobbes også med å konfigurere tilgangsrettigheter, opptak og en del mer.

Aslaug og Ragnhild var på et interessant e-læringsseminar i Lillehammer 22. og 23. april, mens Christian, Michael og Martin drar til London på et Echo360-seminar 7. til 9. mai.

Statusoppdatering 9. april 2013

Det har vært høy aktivitet og god framgang i vår! Den siste tiden har vi jobbet med en rekke prosjekter, deriblant overføring av undervisning, streaming, innkjøp og lagring.

Mediabibliotek
HSH har fått et eget mediabiliotekt, hvor opptak av seminarer, presentasjoner og forelesninger lagres. Det finner du her: https://media.hsh.no. Logg inn med ditt brukernavn og passord ved HSH. Mediatjenesten gjør at vi kan samle alle produksjoner internt hos oss og de kan vises på ulike enheter (PC, Mac, mobiltelefoner og nettbrett). Vi håper mange vil sette pris på denne tjenesten.

Streamingprosjekt

Den siste tiden har vi jobbet med å få på plass en løsning for opptak av forelesninger. I Haugesund vil dette bli montert i fire rom, i tråd med behovet som er kartlagt. Vi har hatt en rekke samtaler med de ulike avdelingene og med romansvarlig i Studieavdelingen. Opptakerne er kommet og vil bli montert av leverandøren senere i vår. Det har vært høy aktivitet i prosjektgruppa og god dialog med styringsgruppa, så takk til alle som bidrar til at brikker faller på plass.

Vi kartlegger for øyeblikket tekniske behov for å komme i mål med dette prosjektet . En del utstyr skal også kjøpes framover. Blant annet videokameraer til streamingsløsninger og til utlån og andre prosjekter.

God dialog
Ellers har vi jevnlig møter med de enkelte fagavdelingene, for å presentere oss og fortelle om vårt mandat og hvilke løsninger vi tilbyr. Responsen har vært god og vi har deltatt i flere pilotprosjekter i etter hvert alle studieavdelinger. Så vi vil gjerne rette en takk til alle som bidrar!

Hilsen alle oss i KABEL-gruppa.