Endelig skjønner jeg fysikk!

I vår har vi filma og lagt ut alle fysikkforelesningene på Ingeniørutdanningen, blant annet med bakgrunn i høy strykprosent og ønske om å fullføre studiet.

Responsen har vært veldig positiv.
» Endelig skjønner jeg fysikk og «takket være filmene, kunne jeg følge faget ved siden av jobben i Nordsjøen», er noen av kommentarene vi har fått, i følge studieleder Brit Julbø og dekan Monika Metallinou.
Opptakene har vært vist over 1.200 ganger, noe som vitner om stor interesse!

Enkelte har vært spente på hvordan prosjektet ville slå ut med tanke på oppmøte i timene. Foreleserne har ikke merket noen reduksjon. Det kan ha sammenheng med flere ting. Studentene har nok hatt størst utbytte av å møte opp lokalt for å diskutere med andre og prate med faglærer. Dessuten var det undervisning rett før og regneverksted like etter. Det var nok greit å få med seg forelesningen før regneverkstedet, ettersom opptakene ble lagt ut en dag eller to senere.

I høst planlegger vi å ta opp forelesningene til Y-veien Nautikk og Ingeniør. Da vil det også være mulig å få med presentasjonen på PC-en i opptaket (utenom kamerabilde og lyd).