Opptak med Echo 360 er mulig fra studiestart!

Opptakssystemet Echo360 settes i disse dager opp i tre auditorium og et klasserom i Haugesund (Aud. A, C, F og 2083). Vi har også en opptaker i store auditorium på Stord. Alle kan også brukes til live-opptak/streaming. Løsningen består av en opptaksenhet, tilkobling mot PC i rommet, et godt kamera, mikrofon eller lyd fra anlegget.

Planlagte opptak
I auditoriene vil vi at forelesningsopptak skal kunne skje automatisk, det vil si at opptak starter og stopper av seg selv til avsatte tider. Tidspunkt er noe vi vil avtale med forelesere som skal benytte opptakssystemet. Dette alternativet er brukervennlig og krever lite ekstra av foreleser, men mer planlegging i forkant og eventuelt klipping/redigering av opptak i etterkant. Vennligst ta kontakt med oss i god tid (noen dager i forveien, så skal vi nok få det til).

Klasseromsopptak
Som alternativ til disse opptakene har vi også mulighet til klasseromsopptak via pc. Her brukes stasjonær pc i klasserommet og et tilhørende web-kamera. Som de andre opptakerne, kan denne også stilles inn på automatisk opptak. Kontakt prosjektgruppa for installering og oppsetting av opptak.

Ønsker du å gjøre et opptak i rolige omgivelser har du mulighet å benytte Personal Capture på ditt eget kontor (ta kontakt med oss først for å få tilgang). Vi ønsker også etter hvert å finne et rom disponibelt for opptak, eventuelt også med små grupper til stede.

Alle alternativene kan være til god hjelp som et supplement til ordinær undervisning.

Vi er kjent med og vil bidra med en del kriterier for god undervisning med opptak:

  • God informasjon og opplæring.
  • Kursing og demonstrering.
  • Bilde, lyd og lys må være tilfredsstillende for å beholde interessen blant foreleser og student.
  • Trygghet
  • Lovverk/personvern/tillatelser/opplysning om automatisk opptak i rommet. (skepsis til statistikk-funksjon, hvor mye ligger tilgjengelig for hvem, hva kan dette brukes til, hvilke hensyn må tas i forkant/underveis/publisering?)
  • Hvordan gjøre forberedelsene i praksis? Hvordan logge inn, hvor finne siden for innlogging og lignende? Snarvei på skrivebord eller under programmer som Personal Capture?
  • Bestemmelsen slår fast at personbilder i utgangspunktet kun kan vises offentlig når den avbildede personen har samtykket til det. Unntakene fra retten til eget bilde gjelder kun avbildingen av personen. Et sitat fra et opptak av en forelesning kan brukes uten samtykke. (www.delrett.no )