Interessant e-læringsseminar 26 september kl. 20 norsk tid

Join this free, 60-minute online event on Thursday, September 26, 2013 at 2pm EDT, and learn the many advantages of incorporating lecture capture and active learning technology into STEM courses, including:           

Opptaket er her: http://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby.jsp&eventid=686164&sessionid=1&key=6B89DEF49F6A5FF91EE012B606106CAA&eventuserid=87290279   

  • How to generate excitement among instructors and create student demand
  • How active learning can spark students’ passion for STEM
  • How to best use recorded content pedagogically
  • How to creatively use captured content for peer mentoring, distance courses, and student review
  • How lecture capture technology makes flipping the classroom and creating supplemental course material simple and stress-free

http://s1713.t.en25.com/e/es.aspx?s=1713&e=29243&elq=1713a3ec07374422a8bf31429759282f

God respons på opptak og strømming av forelesninger/arrangementer

studiestart2013h

Bildet er fra studiestarten i Haugesund, som ble strømmet direkte.

Ting går unna og mye spennende skjer på e-læringsfronten i HSH! Blant annet opptak og strømming av forelesninger og arrangementer, innkjøp av nytt videokonferanseutstyr og planlegging av kurs og seminarer for ansatte.

Vi har jevnlige møter med fagavdelingene og har i tidligere kunngjøringer kommet med anbefalinger vedrørende retningslinjer ved opptak.

Nytt videokonferanseutstyr
KABEL hadde i august et møte med IT og Drift for å avklare ansvarsforhold, samt innkjøp. På Stord vil møterommet ved biblioteket og møterom SJU111 få nytt videokonferanseutstyr. Dessuten vil rektor og direktør få dette på sine kontorer. Også i Haugesund vil det komme på flere rom. Disse investeringene vil blant annet medføre at det vil være lettere å arrangere videomøter internt og med andre samarbeidspartnere, og vil redusere reisebehovet. IT-Tjenester vil stå for innkjøp av utstyret.

Strømming og opptak av forelesninger
Valgdebattene på Stord og i Haugesund ble strømmet direkte og flere hundre så disse; både direkte og i opptak. Det fungerte veldig bra. Særlig på Stord har vi meget godt egnet utstyr for som gir bilde og lyd i høy kvalitet. I Haugesund blir også resultatet godt.  270 personer fulgte åpningsseremonien i Haugesund, som ble strømmet direkte. Dette er et godt tilbud , ettersom det ikke er plass til alle som ønsker det på åpningsdagen.

Vi har hatt en hektisk periode med montering av Echo 360-utstyr (www.echo360.com) på fem rom. Aud A, Aud C, Aud. F og 2083 i Haugesund, samt Store Aud på Stord har fått opptaksmuligheter. Det betyr at vi kan programmere enkelthendelser og ukentlige opptak fra våre kontorer. Da gjelder det bare for foreleser å møte opp på rommet i tide. Ingenting må gjøres (utenom å logge på PC-en på 2083). Man kan følge forelesningen direkte (utenom på 2083) dersom det er ønskelig. Ellers vil opptaket være tilgjengelig i Fronter få timer etterpå. Nærmere tusen treff har forelesningsopptakene hatt den første måneden (!), noe som viser dette er populært og lett å bruke for studentene. De er meget fornøyd med tilbudet. Emnene Elektro- og Nautikk- Y-veien, Analyse og lineær algebra (matematikk), Teknisk realfag, Bedriftsøkonomi med regnskap, Maritim engelsk og fornybar energi og Varme- og strømningslære, tas opp regelmessig.

Det er ikke uventet en del utfordringer i slike prosjekter. Vi jobber med å forbedre løsningen «Classroom capture» som er installert på 2083, få enda bedre bilde og lyd (vi oppdaterer serveren i september) og informere jevnlig om løsningene til våre ansatte.

Vi har ukentlig kontakt med Echo 360. De fortalte nylig at flere norske skoler satser sterkt på deres løsning. Blant annet NTNU i Trondheim. Det er gode nyheter for oss.

Varsler på dørene
Ellers er lapper montert på dørene hvor opptak foregår, så studenter og ansatte er klar over når det tas opp. Vi har fått noen reaksjoner på at slik informasjon var savnet. Takk til dere som ga beskjed.

Møter med fagavdelingene
Siden sist har vi hatt et positivt møte med Helsefag. Vi fikk diskutert godt i lag og både ønsker og problemstillinger ble tatt opp. Vi jobber med løsninger for nettmøter (Adobe Connect), problematikk med videomøter mellom HSH og andre, ansvarsfordeling osv. Ellers vil vi blant annet se på enkelte behov Musikkavd. har framover. Det blir kjekt.

Kontakt oss på kabel@hsh.no

Det var alt for denne gang. Tilbake til arbeidet 🙂
Hilsen alle oss i KABEL-gruppa.