Til Tromsø for å læra

Til Tromsø for å læra

Forrige veke var HSH godt representert på Norgesuniversitetet sin søkerkonferanse.

tromso2 tromso1

HSH sine representantar i Tromsø var: Bente Kvilhaugsvik, Gerd Bjørke, Omar Zahl
Pettersen, Aslaug Grov Almås, Arne Rehnsfeldt og Kari
Holdhus

Norgesuniversitetet lyser årleg ut prosjektmidlar til utvikling av IKT-støtta fleksibel utdanning. HSH var representert med eitt prosjekt som fekk midlar i fjor (Produksjon for sal og scene)  og to prosjekt som er gått vidare til ein søknadsfinale 1. november 2013.  Desse to siste er frå helsefagavdelingane våre. Eit veldig spennande arbeid!