Korte forelesningsopptak fra ditt kontor

Lenkje

HSH har lisens på programmet Personal Capture, for opptak av skjermbilde (eks. PowerPoint), kamera og tale. Man kan klippe opptaket i etterkant.

Dette programmet erstatter Camtasia Relay, ettersom det inngår i lisenspakken til Echo360.

Les mer om hvordan du enkelt kan foreta opptak med dette systemt Personal Capture.

Kontakt IT Drift for å få det installert på din maskin.

Hilsen Kabel

Nye videomøterom

Bilete

 

Videomøterom

Vi har fått to nye videomøterom. Styremøterommet på Biblioteket på Stord og det tidligere Vernepleiebygget, rett sør for høgskolebygget er utrustet med Polycom-utstyr. Vi håper de nye romma blir tatt godt imot og nyttes mye framover. Takk til IT Drift og Drift for hjelpen!

Vedrørende opptak

Hei! Under posten Echo360 (øverst), finner du mer info om vårt system for opptak av forelesninger og strømming av arrangementer.

I høst har vi tatt opp over 200 forelesninger, til stor glede for studenter på Y-veien blant annet. HSH tok inn drøyt 60 ekstra ingeniørstudenter i høst og har vært avhengig av en løsning for disse, så de som er i arbeid har kunnet se forelesningene i etterkant. Noen forelesere på Nautikk, Helsefag og Lærerutdanningen har også vært med for å prøve ut løsningen. Tusen takk til alle! Det har betydd svært mye for oss og vi har ved hjelp av dere, fått forbedret det tekniske og fått tilbakemeldinger om annet som må forbedres, i en hektisk hverdag.

Ingen forelesninger uten de som er avtalt på forhånd blir filmet. Ingen av forelesningene kan lastes ned eller legges på Youtube. Avtale om rettigheter og eierskap er utviklet og vil bli presentert. Takk for alle som har forståelse for at vi jobber så godt vi kan for HSHs og våre studenters beste.

Hilsen Martin, på vegne av Kampusbasert e-læring.