Vedrørende opptak

Hei! Under posten Echo360 (øverst), finner du mer info om vårt system for opptak av forelesninger og strømming av arrangementer.

I høst har vi tatt opp over 200 forelesninger, til stor glede for studenter på Y-veien blant annet. HSH tok inn drøyt 60 ekstra ingeniørstudenter i høst og har vært avhengig av en løsning for disse, så de som er i arbeid har kunnet se forelesningene i etterkant. Noen forelesere på Nautikk, Helsefag og Lærerutdanningen har også vært med for å prøve ut løsningen. Tusen takk til alle! Det har betydd svært mye for oss og vi har ved hjelp av dere, fått forbedret det tekniske og fått tilbakemeldinger om annet som må forbedres, i en hektisk hverdag.

Ingen forelesninger uten de som er avtalt på forhånd blir filmet. Ingen av forelesningene kan lastes ned eller legges på Youtube. Avtale om rettigheter og eierskap er utviklet og vil bli presentert. Takk for alle som har forståelse for at vi jobber så godt vi kan for HSHs og våre studenters beste.

Hilsen Martin, på vegne av Kampusbasert e-læring.