Korte forelesningsopptak fra ditt kontor

HSH har lisens på programmet Personal Capture, for opptak av skjermbilde (eks. PowerPoint), kamera og tale. Man kan klippe opptaket i etterkant.

Dette programmet erstatter Camtasia Relay, ettersom det inngår i lisenspakken til Echo360.

Les mer om hvordan du enkelt kan foreta opptak med dette systemt Personal Capture.

Kontakt IT Drift for å få det installert på din maskin.

Hilsen Kabel