Bachelorframføring med Echo360-systemet

bachelor

Fredag 13. desember hadde tre nautikkstudenter bacheloroppgaveframføring
ved bruk av Echo360. Spørsmålene etterpå foregikk via Skype. Vi anbefaler å bruke kablet nett på Skype-maskinene i begge ender. Trådløst hakker ofte.

Sensoren i Tromsø, så video og presentasjon direkte fra Haugesund til sitt kontor i Tromsø. Det medførte at han slapp å reise til Haugesund og kunne utføre annet nyttig arbeid i Troms samme dag.

Hilsen KABEL