Oppsummeringsrapport sendt til ledelsen

Rektor og direktør har mottatt rapport for KABEL (Kampusbasert e-lærings) sitt arbeid. Formålet med denne er å vise til hva som har blitt gjort, resultater så lang, tanker om veien videre og innspill til organisering av en slik tjeneste.

En stor takk til alle som har bidratt i denne perioden!

Hilsen KABEL