Rapport om MOOC i Norge

NOU har utarbeidet en rapport med tittelen MOOC til Norge, som omhandler nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Utvalget har kartlagt utviklingen, har sammenstilt kunnskap og gitt anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner bør forholde seg til utviklingen, samt hvilke muligheter den gir.

Rapporten finner du her