E-læringsseminar på nett om effekten av opptak og mer

Interessant webinar 23. september om erfaringer til Universitetet i Ottawa, Canada har med nye digitale ressurser. Gratis for alle.

http://s1713.t.en25.com/e/es?s=1713&e=33722&elq=e293a74797134b8eb0dc95291ce76738