Nytt videomøterom på 2085 i Haugesund

På 2085 er det intstallert nytt videokonferanseutstyr (Cisco).
Man kan dele videobilde fra salen, samt PC/Mac.

Vernepleien i Sandnes har investert i utstyret, men HSH kan benytte det til videomøter og lokal undervisning.