Dialogmøte om MOOC

Kva er eigentleg MOOC* Korleis er det å delta på eit MOOC-kurs? Bør HSH laga MOOC-ar? Har HSH eit betre e-læringsalternativ å koma med?

KABEL-gruppa vil gjerne vita kva HSH-tilsette meinar om denne problematikken og kallar difor inn til eit dialogmøte. Det vil bli innlegg frå MOOC-studentar, MOOCabønner og kaffi!

Påmelding her:

MOOC står for Massive Open Online Course og er et begrep som har høstet mye debatt.