Ny simuleringslab snart klar til bruk

En ny, moderne SimView-løsning er snart klar til bruk. Den har nye pan/tilt-kameraer, mikrofoner og servere med oppkobling mot avanserte simuleringsdukker (SimMan 3G).

Man kan følge med direkte på hvert rom fra vaktrommet og utføre opptak av simulering, med bilde, lyd og grafer fra pasientmonitoren. Simuleringen kan avspilles under debriefing og vises på undervisningsrom (direkte og i opptak).

lab 11001634_903904069631523_9210735800036525782_o

– Løsningen skal brukes til simulering av pasientsituasjoner i sykepleielaboratoriet i Haugesund. Det finnes øvelser der sykepleiestudenter øver sammen og tverrfaglige øvelser for både sykepleie- og medisinerstudenter, sier Karen Johanne Vae og Siv Anita Knudsen på Avdeling for Helsefag i Haugesund. De kommer til å benytte systemet for sjukepleiestudentene i midten av mars.

Simulering blir også brukt i videreutdanninger, sier de. Akutt, Operasjon og Intensiv-studentene starter opp til høsten med den nye løsningen.

Christian Brekke og Martin Risvold har koordinert prosjektet og utført det tekniske i lag med Leif Gloppen og Idar Flemmen. Karen Johanne Vae og Siv Anita Knudsen har vært representert fra Helsefag.

Arbeidet har pågått siden november 2014.

Echo360: 3600 visninger første måned i 2015

Antall visninger i Echo360 (forlesningsopptak) øker og løsningen blir mer og mer brukt. Det totale seertallet har økt med mellom 25-50 prosent hvert semester siden oppstarten høsten 2013.

echo_logo

Studenter kan nå se klippa både på PC, Mac, mobil og nettbrett (bruk appen Puffin for mobile enheter for å se både PC-bilde og tavle samtidig) og vi har jobba mye med å forbedre kvaliteten på lyd, video og datakildene og få det skikkelig stabilt.

Echo360 er naturligvis valgfritt å bruke både for de forelesere og avdelinger som ønsker og er kun en alternativ løsning som vi håper og tror kan fremme læringsutbyttet.

Spennende prosjekt i digital oppfølging (PRODOPP)

Bruk av teknologi er et satsningsområde i HSH. Alle våre utdanninger tar i bruk mer teknologi som en del av sin undervisning. Dette har Avdeling for helsefag på Stord tatt på alvor og ønsker derfor å prøve ut kommunikasjonsverktøy sammen med studenter i første praksisperiode. Utfordringer HSH møter er mange studenter på praksisplasser med lang avstand fra HSH, mye ressurser blir brukt på reise til praksisplassene og mindre tid blir brukt på jevnlig oppfølging av studenter.

AHF ønsker derfor å prøve ut hvordan teknologi kan benyttes for å bedre kontakten og oppfølgingen av studenter i praksis. Med på laget har vi også praksisplassene og kontaktsykepleiere. Dette førte til prøveprosjektet PRODOPP.

Ved aktiv bruk av Fronter, ukentlige veiledningsmøter via Skype skal disse fjernstudentene få en tettere oppfølging fra HSH. Disse Skype-møtene kan foregå enten i små grupper på arbeidsplassen eller at studentene sitter hver for seg der de har tilgang til trådløst nettverk. I første omgang gjelder dette en liten gruppe studenter fra kullet, med veiledning fra tre lærere ved HSH. Håpet er at dette skal bli en naturlig mulighet til oppfølging av studenter i praksis.