Spennende prosjekt i digital oppfølging (PRODOPP)

Bruk av teknologi er et satsningsområde i HSH. Alle våre utdanninger tar i bruk mer teknologi som en del av sin undervisning. Dette har Avdeling for helsefag på Stord tatt på alvor og ønsker derfor å prøve ut kommunikasjonsverktøy sammen med studenter i første praksisperiode. Utfordringer HSH møter er mange studenter på praksisplasser med lang avstand fra HSH, mye ressurser blir brukt på reise til praksisplassene og mindre tid blir brukt på jevnlig oppfølging av studenter.

AHF ønsker derfor å prøve ut hvordan teknologi kan benyttes for å bedre kontakten og oppfølgingen av studenter i praksis. Med på laget har vi også praksisplassene og kontaktsykepleiere. Dette førte til prøveprosjektet PRODOPP.

Ved aktiv bruk av Fronter, ukentlige veiledningsmøter via Skype skal disse fjernstudentene få en tettere oppfølging fra HSH. Disse Skype-møtene kan foregå enten i små grupper på arbeidsplassen eller at studentene sitter hver for seg der de har tilgang til trådløst nettverk. I første omgang gjelder dette en liten gruppe studenter fra kullet, med veiledning fra tre lærere ved HSH. Håpet er at dette skal bli en naturlig mulighet til oppfølging av studenter i praksis.