Fordelen med aktive læringsverktøy (webinar)

Dr. Colin Montpetit ved Universitetet i Ottawa, har forsket på fordeler med aktive kontra tradisjonelle undervisningsformer og levner ingen tvil om at førstnevnte egner seg bedre.

– Tradisjonelle undervisningsformer kan virke passiviserende på studentene. Blant annet i forelesninger hvor læreren prater og studentene ikke blir spurt eller involvert på en god nok måte.
En aktiv læringsform derimot bygger på en godt forberedt forelesning og i tillegg muliggjøre interaksjon med studentene, ved hjelp av ulike digitale redskaper. Forelesningene er kortere enn de tradisjonelle og er mer interaktive og spennende, og formes ved hjelp av elementer av spørsmål, respons og innspill underveis. Dette gjør studentene mer engasjert.

Se videoen her:

http://blog.echo360.com/why-active-learning-out-performs-standard-lectures-in-todays-classroom

Gode erfaringer med digitale verktøy på Helsefag

Avdeling for Helsefag, har det siste året benyttet flere løsninger for å fremme læringsutbyttet og respondere på hva de kan/har fått med seg.

Blant annet simulering på sykepleielab med SimView, for opptak og direktestrømming til klasserom med pasientøvelser (dukker).

Programmet Kahoot har også blitt benyttet. Studenter har med dette programmet svart på om de har forstått det læreren har gjennomgått. Det kan også brukes til å svare på spørsmål/lage quizer. Studentene kan svare med sine mobiltelefoner og PC-er.

Ny rekord i antall avspillinger

Forelesningsopptak og klipp blir stadig mer populært. Våren 2015 har opptakene i de om lag 22 emnene i Echo360, blitt avspilt over 11 tusen ganger. Dette er ny rekord og en økning på ca. 50 prosent i forhold til våren 2014.

Studentene oppgir de ser opptakene for å repetere ting som blir vist eller sagt i timene, ettersom det ofte er mye å fordøye.

HSH ønsker at studentene møter på campus, ettersom den beste læringen foregår der.
Dette er et av flere supplementer vi tror de kan ha nytte av og som kan styrke læringsutbyttet, noe fjorårets eksamensresultater samt tilbakemeldinger også vitnet om.
Mange universiteter og høgskoler rundt om i verden benytter samme løsning av samme årsak som oss og HSH har i likhet med mange andre skoler også fått støtte til å investere i slikt utstyr.

Visninger januar til april 2015 echo