Gode erfaringer med digitale verktøy på Helsefag

Avdeling for Helsefag, har det siste året benyttet flere løsninger for å fremme læringsutbyttet og respondere på hva de kan/har fått med seg.

Blant annet simulering på sykepleielab med SimView, for opptak og direktestrømming til klasserom med pasientøvelser (dukker).

Programmet Kahoot har også blitt benyttet. Studenter har med dette programmet svart på om de har forstått det læreren har gjennomgått. Det kan også brukes til å svare på spørsmål/lage quizer. Studentene kan svare med sine mobiltelefoner og PC-er.