Fordelen med aktive læringsverktøy (webinar)

Dr. Colin Montpetit ved Universitetet i Ottawa, har forsket på fordeler med aktive kontra tradisjonelle undervisningsformer og levner ingen tvil om at førstnevnte egner seg bedre.

– Tradisjonelle undervisningsformer kan virke passiviserende på studentene. Blant annet i forelesninger hvor læreren prater og studentene ikke blir spurt eller involvert på en god nok måte.
En aktiv læringsform derimot bygger på en godt forberedt forelesning og i tillegg muliggjøre interaksjon med studentene, ved hjelp av ulike digitale redskaper. Forelesningene er kortere enn de tradisjonelle og er mer interaktive og spennende, og formes ved hjelp av elementer av spørsmål, respons og innspill underveis. Dette gjør studentene mer engasjert.

Se videoen her:

http://blog.echo360.com/why-active-learning-out-performs-standard-lectures-in-todays-classroom