Hektisk på e-læringsfronten i HSH

Det skjer svært mye på e-læringsfronter i HSH for tiden; både på Stord og i Haugesund.

På Stord har de det siste året gjennomført veiledning for praksisstudenter og har høstet gode tilbakemeldinger på dette prosjektet. Du kan lese mer om det her:
http://www.hsh.no/nyheter/2015080000002692
Det har også vært mye annet spennende å ta tak i på Rommetveit etter ferien.

I Haugesund har Christian Brekke og Martin Risvold koordinert AV-arbeidet i de nye undervisningsromma i studentbygget i Sørhauggata.
– Det har vært en interessant og krevende prosess fra planleggsfasen til ferdigstilling, sier de. Parallelt med dette har SimView-løsningen blitt oppgradert og vaktrommet er forbedret med vinduer mot sengerom 1 og 2 på sykepleielaben.

Det er også i høst mange opptak på de ulike studieretningene. Om lag 20 emner på grunnutdanningene og masterutdanninger blir tatt opp i høst og systemet har blitt forbedret siden i vår (ny programvare og varslingsrutiner).
– Studentene setter svært stor pris på å kunne repetere vanskelige emner, samt få med seg forelesningene dersom de har jobbet, for de som tar Y-veistudier (jobb og studier).

Interessant e-læringsseminar i Tromsø

Konferansen Helsekompetanse 2015 ble arrangert 11.juni 2015 på LINKEN Møtesenter, som en del av e-helseuka i Tromsø. Konferansens tema var kvalitet i nettbasert læring, og ble arrangert i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Det ble arrangert to parallellsesjoner med mer praktisk tilnærming, hvor spor 1 tok for seg kvalitet i læring og spor 2 kvalitet på nett.

– Det var et interessant seminar som tok for seg hva som gir god kvalitet og utbytte. Flere erfarne foredragsholdere fra bedrifter, media og skoler holdt gode innlegg og det var rom for diskusjoner blant de om lag 50 frammøtte fra ulike deler av landet, sier Martin Risvold, som var HSHs representant på Linken Forskningspark i Tromsø.

Du kan lese mer om programinnholdet her:

http://hekom.helsekompetanse.no/om/2015