Hektisk på e-læringsfronten i HSH

Det skjer svært mye på e-læringsfronter i HSH for tiden; både på Stord og i Haugesund.

På Stord har de det siste året gjennomført veiledning for praksisstudenter og har høstet gode tilbakemeldinger på dette prosjektet. Du kan lese mer om det her:
http://www.hsh.no/nyheter/2015080000002692
Det har også vært mye annet spennende å ta tak i på Rommetveit etter ferien.

I Haugesund har Christian Brekke og Martin Risvold koordinert AV-arbeidet i de nye undervisningsromma i studentbygget i Sørhauggata.
– Det har vært en interessant og krevende prosess fra planleggsfasen til ferdigstilling, sier de. Parallelt med dette har SimView-løsningen blitt oppgradert og vaktrommet er forbedret med vinduer mot sengerom 1 og 2 på sykepleielaben.

Det er også i høst mange opptak på de ulike studieretningene. Om lag 20 emner på grunnutdanningene og masterutdanninger blir tatt opp i høst og systemet har blitt forbedret siden i vår (ny programvare og varslingsrutiner).
– Studentene setter svært stor pris på å kunne repetere vanskelige emner, samt få med seg forelesningene dersom de har jobbet, for de som tar Y-veistudier (jobb og studier).