Interessant e-læringsseminar i Tromsø

Konferansen Helsekompetanse 2015 ble arrangert 11.juni 2015 på LINKEN Møtesenter, som en del av e-helseuka i Tromsø. Konferansens tema var kvalitet i nettbasert læring, og ble arrangert i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Det ble arrangert to parallellsesjoner med mer praktisk tilnærming, hvor spor 1 tok for seg kvalitet i læring og spor 2 kvalitet på nett.

– Det var et interessant seminar som tok for seg hva som gir god kvalitet og utbytte. Flere erfarne foredragsholdere fra bedrifter, media og skoler holdt gode innlegg og det var rom for diskusjoner blant de om lag 50 frammøtte fra ulike deler av landet, sier Martin Risvold, som var HSHs representant på Linken Forskningspark i Tromsø.

Du kan lese mer om programinnholdet her:

http://hekom.helsekompetanse.no/om/2015