AV-samling i Oslo med fokus på samhandling, opptak og kvalitet

Uninett arrangerte 21. til 22. oktober en AV-samling ved Universitetet i Oslo (UiO). Drøyt 70 engasjerte deltakere fra hele landet drøftet erfaringer og utfordringer innen lyd og bilde.

Organisering av AV, videokonferanse, opptak av forelesninger, AV-rammeavtaler, standardisering av klasserom og nye spennende løsninger, ble drøfta under samlingens to dager ved ved Karl Johan og på Blindern.

Av-samling dag1
Diskusjon om rammeavtaler, dag 1

– Det var kjekt at så mange kunne komme og at vi fikk så gode diskusjoner i lag, sa Thorleif Hallén (Uninett). Han var spesielt opptatt av tilbakemeldinger på rammeavtalen og hvilke erfaringer de enkelte har med ulike leverandører. Derfor ble ingen av de invitert til årets samling.

Festsal
Omvisning i festsalen ved UiO, Karl Johan.

En av de mest spennende sakene i år, er at Uninett jobber med en samhandlingsbro og MCU (flerpartssamtale) som håndterer ulike videokonferanseløsninger, ettersom så mange har utfordringer med å ha møter med andre institusjoner og firmaer. Andre fortalte om løsninger som kan registrere hvor foreleser er i rommet og flytte kameraet deretter.

Blindern
Dag 2, Blindern

Opptak er også i vinden som aldri før, blant annet ettersom mer fleksible utdanninger og samarbeid mellom læresteder er særlig aktuelt.

Samhandlingsbro
Samhandlingsbro

MCU
MCU (flerparts videokonferanse)

Martin Risvold deltok på vegne av HSH. Han synes det var kjekt å høre hvordan de andre jobber, blant annet hvordan de har organisert avdelingene sine og hvilke systemer og leverandører de har best erfaringer med.

– HSH har, som de andre institusjonene, behov for å få implementert en rekke nye løsninger i årene framover. Man må levere kvalitet i tide og det må driftes på en god måte, sier han. Så det var viktig å høre hvordan andre jobber og ta det med og dele med de andre, så vi står enda bedre rustet til å lykkes framover.

 

God økning i bruk av videoklipp og forelesningsopptak

I høst tar vi opp ca. 20 emner (Bachelor, master og videreutdanninger) ved HSH.
Flere lærere legger også ut kortere klipp, som illustrerer aktuelle ting.
I løpet av de seks første ukene har de vært avspilt nærmere 5000 ganger.

Studenter oppgir at løsningen muliggjør repetisjon av vanskelig pensum og at de som er i arbeid og/eller bor ulike steder i landet (yrkesretta utdanninger), får mulighet å studere, i tråd med regjeringens ønsker.

Studenter kan også ta opp studentmøter, presentasjoner, seminarer osv. om ønskelig, fra følgende rom i Haugesund: Aud A, B, C, D, E, F, 1091 og 2083 og på Stord: Store Aud, Sju140 og Sju149. Kontakt kabel@hsh.no for å få hjelp til dette, eller kontakt martin.risvold@hsh.no eller christian.brekke@hsh.no for hjelp til registrering (senest et døgn før).

Vi kan også hjelpe å legge ut opptak fra studentturer eller øvelser som er filmet på vår medieserver.

Fordelen ved at vi lagrer de på en egen løsning er mange. Vi unngår reklame, kan legge til logo osv. som merker opptakene våre, administrere tilgang og overvåke servere 24/7 med ulike varslinger.

Det tar tid å etablere en stabil og god løsning, noe vi kontinuerlig har jobbet med. Vi har blant annet forbedret serverløsningene, installert oppdateringer som gir bedre bilde og lyd, har etablert en støttegruppe som følger med på at ting fungerer som det skal og rykker ut ved behov. Vi ser også på aktuelle tilpasninger som meldes inn.

Rapport

Mange muligheter med egen streaming- og medieserver

HSH benytter Wowzas streamingløsning i forbindelse med Echo360 og vårt Helix meidiebibliotek. Dette gir mange nye muligheter. Organisasjonen kan tilby videoklipp, forelesningsopptak, intervjuer, lab-øvelser, kurssett, filming av arrangmenter, seminarer, konserter, opptak fra turer i skog og mark (Naturfag), studentturer mm.

For å unngå utfordringer med reklame, eierskap osv. som man får ved å laste opp videoene på Youtube og tilsvarende nettsider, bør man ha en egen løsning som man kan drifte og overvåke 24/7 og tilpasse organisasjonen (logoer, innlogging osv.).

Avspilling av videoene fungerer på alle typer platformer (PC, Mac, Android mm) og brukeren slipper streve med å finne rett program, overføre/laste ned store filer og ha kraftig nok mobil. Alt skjer fra en kraftig mediaserver. Se denne interessante videoen fra universitet i Maine om tjenester de tilbyr og hvordan løsningen bidrar til å effektivt spre kunnskap til studenter og ansatte.

http://www.wowza.com/customers/education?_ga=1.21953467.1612590137.1436946035