God økning i bruk av videoklipp og forelesningsopptak

I høst tar vi opp ca. 20 emner (Bachelor, master og videreutdanninger) ved HSH.
Flere lærere legger også ut kortere klipp, som illustrerer aktuelle ting.
I løpet av de seks første ukene har de vært avspilt nærmere 5000 ganger.

Studenter oppgir at løsningen muliggjør repetisjon av vanskelig pensum og at de som er i arbeid og/eller bor ulike steder i landet (yrkesretta utdanninger), får mulighet å studere, i tråd med regjeringens ønsker.

Studenter kan også ta opp studentmøter, presentasjoner, seminarer osv. om ønskelig, fra følgende rom i Haugesund: Aud A, B, C, D, E, F, 1091 og 2083 og på Stord: Store Aud, Sju140 og Sju149. Kontakt kabel@hsh.no for å få hjelp til dette, eller kontakt martin.risvold@hsh.no eller christian.brekke@hsh.no for hjelp til registrering (senest et døgn før).

Vi kan også hjelpe å legge ut opptak fra studentturer eller øvelser som er filmet på vår medieserver.

Fordelen ved at vi lagrer de på en egen løsning er mange. Vi unngår reklame, kan legge til logo osv. som merker opptakene våre, administrere tilgang og overvåke servere 24/7 med ulike varslinger.

Det tar tid å etablere en stabil og god løsning, noe vi kontinuerlig har jobbet med. Vi har blant annet forbedret serverløsningene, installert oppdateringer som gir bedre bilde og lyd, har etablert en støttegruppe som følger med på at ting fungerer som det skal og rykker ut ved behov. Vi ser også på aktuelle tilpasninger som meldes inn.

Rapport