Erfaringer med omvendt undervisning ved Høgskolen i Telemark

Evy Beate Tveter ved Høgskolen i Telemark (HiT) har i en e-læringslogg delt sine erfaringer med omvendt undervisning.

HiT fikk tildelt midler til økt bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering og har prøvd ulike løsninger for å fremme læringsutbyttet.

Les mer om deres erfaringer her.