AV-samling i Oslo med fokus på samhandling, opptak og kvalitet

Uninett arrangerte 21. til 22. oktober en AV-samling ved Universitetet i Oslo (UiO). Drøyt 70 engasjerte deltakere fra hele landet drøftet erfaringer og utfordringer innen lyd og bilde.

Organisering av AV, videokonferanse, opptak av forelesninger, AV-rammeavtaler, standardisering av klasserom og nye spennende løsninger, ble drøfta under samlingens to dager ved ved Karl Johan og på Blindern.

Av-samling dag1
Diskusjon om rammeavtaler, dag 1

– Det var kjekt at så mange kunne komme og at vi fikk så gode diskusjoner i lag, sa Thorleif Hallén (Uninett). Han var spesielt opptatt av tilbakemeldinger på rammeavtalen og hvilke erfaringer de enkelte har med ulike leverandører. Derfor ble ingen av de invitert til årets samling.

Festsal
Omvisning i festsalen ved UiO, Karl Johan.

En av de mest spennende sakene i år, er at Uninett jobber med en samhandlingsbro og MCU (flerpartssamtale) som håndterer ulike videokonferanseløsninger, ettersom så mange har utfordringer med å ha møter med andre institusjoner og firmaer. Andre fortalte om løsninger som kan registrere hvor foreleser er i rommet og flytte kameraet deretter.

Blindern
Dag 2, Blindern

Opptak er også i vinden som aldri før, blant annet ettersom mer fleksible utdanninger og samarbeid mellom læresteder er særlig aktuelt.

Samhandlingsbro
Samhandlingsbro

MCU
MCU (flerparts videokonferanse)

Martin Risvold deltok på vegne av HSH. Han synes det var kjekt å høre hvordan de andre jobber, blant annet hvordan de har organisert avdelingene sine og hvilke systemer og leverandører de har best erfaringer med.

– HSH har, som de andre institusjonene, behov for å få implementert en rekke nye løsninger i årene framover. Man må levere kvalitet i tide og det må driftes på en god måte, sier han. Så det var viktig å høre hvordan andre jobber og ta det med og dele med de andre, så vi står enda bedre rustet til å lykkes framover.