HSH tildelt midler til to e-læringsprosjekter

Avdeling for Helsefag er tildelt 700 tusen kroner til sitt prosjekt Aktiv læring med SimPad, mens Avdeling for Lærerutdanning og kulturfag fikk 800.000 til forskning på omvendt klasserom, som i hovedsak rettes mot den nettstøtta lærerutdanningen. Vi gratulerer!

Les mer om prosjektene her:

http://www.hsh.no/nyheter/2015120000002738