Bok om teknologi, kommunikasjon, endringer og tillitsforhold

aslaug_grov_almas_foreleser
Medforfatter Aslaug Grov Almås (HSH)

Vi er midt i en digital revolusjon, med store endringer. Studenter tar i bruk nye løsninger, og krever at lærerne følger etter. Men det er ikke så lett.

– Det er blant annet krevende å endre undervisningen, forteller Aslaug Grov Almås, som er medforfatter i boka. Hun påpeker at kommunikasjonsmønsteret og det påfølgende tillitsforholdet mellom lærer og student dermed endres.

Les mer om den aktuelle boka her:

Inspirerende seminar innen læringsteknologi i Stavanger

Tirsdag 10. februar gikk konferanen KnowHow av stabelen. Det varden første regionale konferansen innenfor læringsteknologi, rettet mot skolesektoren. Og responsen var veldig positiv blant de frammøtte.

– Vi ønsker at ledelsen i større grad enn ildsjelende tar ansvar, tar grepet om e-læringssatsing og tar styringen framover, påpeker Atle Løkken ved UiS. Han leder avdelingen NettOp (enhet for e-læring) og ønsker å legge til rette for et tettere og enda bedre samarbeid, med nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet.

Løkken fortalte i sitt foredrag om de ulike prosjektene de har vært med på opp gjennom årene. Deriblant utvikling av spill, MOOC-kurs, digitale kompentier, opptak av forelesninger blant mer.

Formålet med konferansen, var å vise hvordan teknologien best kan nyttes i ulike læringssituasjoner. Representanter fra lokale skoler og næringsliv i Rogland, viste en rekke inspirerende eksempler. De rundt 200 frammøtte lot seg inspirere og flere tok ordet i salen underveis.

Hvilken vei går Apple, Google og Microsoft?
Under konferansen ble det påpekt at vi må legge til rette for å ha løsninger for ulike typer enheter (mobiler, nettbrett og datamaskiner), slik at elever og studenter kan nytte de enhetene de har. Dermed er det ikke heldig å låse seg til en bestemte leverandør, ble de påpekt av flere.
Likevel ble det knyttet spenning til hvordan de store aktørene satser i tiden framover.

Et av høydepunktene var da Apple, Microsoft og Google ble utfordret på deres framtidige satsing i skolesektoren. Apple som i likhet med de andre har jobbet mye med nettskyløsninger, ser for seg enkel deling og innovative løsninger. Løsninen iTunesU er veldig populær og muliggjør enkel deling av forelesningsressurser. Appen Explain Everything for iPad ble også fremhevet som et ypperlig program for enkelt å lage forelesningsvideoer. Microsoft sin Office365-løsning rulles for tiden ut til ansatte og studenter ved en rekke skoler rundt om i landet. Løsningen tilbyr enkel bruk og deling av kommunikasjons-, skrive-, presentasjons- og regnearkløsninger. De har også de siste åra rettet fokuset mot forskning og praktiske løsninger innen forskning (hologrambriller, kraftige dataservere mm) og smart bruk for en enklere hverdag. Google satser også på forskning og utvikling og gratisløsninger. De viste demo av sine VR-briller (Virtual reality) som gjør at elever blant annet kan se tredimensjonale videoer fra steder rundt om i verden og vandre rundt i middelalderbyer for lettere å sette seg inn i ulike temaer de skal skrive om. Deres populære Chromebook blir også tatt i bruk av flere skoler og bedrifter rundt om. Blant annet på grunn av at den er rimelig i  innkjøp, er enkel å drifte  og oppdateres automatisk. Google vil fortsette å tilby gratis programvare på nettet.
– Det kan vi gjøre fordi vi har så store serverparker. Disse løsningene vil derfor ikke kreve noe ekstra av oss, sier Google.

Simulering og koding
SAFER fortalte hvordan de kan tilby virkelighetsnær simulering av pasientdukker, med påfølgende debriefing, så helsepersonell kan få en så god trening som mulig på aktuelle pasient-scenarier. Elever fra blant annet Randaberg og Gossen skole fortalte om programmeringsprosjekter, musikk, gps-merking av gjenstander, skolearbeid på iPad, matte-videoer og øvinger. Det var ingen tvil om at slikt arbeid engasjerer elevene og styrker læringsutbyttet, i følge de frammøtte. Flere poengterte viktigheten av å tilby emner innen programmering og entreprenørskap i disse tider hvor man opplever dårlige tider i blant annet oljesektoren.
– Da er det viktig å komme opp med nye ideer og løsninger, så man kan skape nye arbeidsplasser, uttrykte de.

Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen, Vegards Anuglen og Martin Risvold representerte HSH på konferansen. I tillegg til å drøfte dagens agenda med andre frammøtte, orienterte de seg også om ulike tilbud og løsninger i messeområdet. Blant annet erfaringer med digital eksamen, tilbud om sertifiseringer og annet.

Konferansen ble for øvrig arrangert av UiS (NettOp), Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Markedsføringshuset. Greater Stavanger (støttespiller).
KnowHow er en del av Nordic Edge Expo. Til høsten (6. til 7. oktober) vil Edge Expo gå av stabelen i Stavenger.

Flere opplever høyere motivasjon og bedre karakterer med omvendt undervisning

De siste årene har det blitt forsket mer på effekten av omvendt undervisning, opptak og aktiv læring, kontra tradisjonell undervisning. Flere har erfart bedre karakterer og økt læringsutbytte ved hjelp av dette.

Teknologi løser ikke utfordringer alene. Det kreves sterke bånd mellom den, pedagogisk bruk og overordnede strategier.

Et studie i Israel (Kurtz, et al., 2014) viste at studenter som så videoer mellom forelesningene, ble mer motiverte og at det øke læringsutbyttet. Les mer om dette her:

Antall stryk og frafall ble redusert (Nwosisi og Ferreira, 2014) ved omvendt undervisning, viste studier ved The College of Westchester. Les mer om dette her

10 prosent flere fikk karakteren A (Freeman et. al, 2014), i følge studier i Washington. Blant annet via oppak av forelesninger,  Saken kan du lese her.

Studier ved Villanova University viser at de svakeste studentene fikk om lag 10 prosent høyere karakterer ved hjelp av omvendt undervisning. Saken finner du her

Les mer her.