Flere opplever høyere motivasjon og bedre karakterer med omvendt undervisning

De siste årene har det blitt forsket mer på effekten av omvendt undervisning, opptak og aktiv læring, kontra tradisjonell undervisning. Flere har erfart bedre karakterer og økt læringsutbytte ved hjelp av dette.

Teknologi løser ikke utfordringer alene. Det kreves sterke bånd mellom den, pedagogisk bruk og overordnede strategier.

Et studie i Israel (Kurtz, et al., 2014) viste at studenter som så videoer mellom forelesningene, ble mer motiverte og at det øke læringsutbyttet. Les mer om dette her:

Antall stryk og frafall ble redusert (Nwosisi og Ferreira, 2014) ved omvendt undervisning, viste studier ved The College of Westchester. Les mer om dette her

10 prosent flere fikk karakteren A (Freeman et. al, 2014), i følge studier i Washington. Blant annet via oppak av forelesninger,  Saken kan du lese her.

Studier ved Villanova University viser at de svakeste studentene fikk om lag 10 prosent høyere karakterer ved hjelp av omvendt undervisning. Saken finner du her

Les mer her.