Bok om teknologi, kommunikasjon, endringer og tillitsforhold

aslaug_grov_almas_foreleser
Medforfatter Aslaug Grov Almås (HSH)

Vi er midt i en digital revolusjon, med store endringer. Studenter tar i bruk nye løsninger, og krever at lærerne følger etter. Men det er ikke så lett.

– Det er blant annet krevende å endre undervisningen, forteller Aslaug Grov Almås, som er medforfatter i boka. Hun påpeker at kommunikasjonsmønsteret og det påfølgende tillitsforholdet mellom lærer og student dermed endres.

Les mer om den aktuelle boka her: