Videoløsninger i undervisningen gir økte muligheter

stord

Alle skoler bruker i dag digitale verktøy i undervisningen. Siden man benytter ulike løsninger og metoder, er det viktig å møtes og dele erfaringer. Det var UH-nett Vests arbeidsgruppe for digitalt samarbeid tydelig på, da de arrangerte seminar om video i undervisningen.

Rundt 60 personer fra Vold i nord til Stavanger i sør, deltok på arrangementet på Rommetveit 1. og 2. juni.–  Arbeidsgruppa har ansvar for digitalisering på sine studiesteder. Blant annet via kompetansedeling og erfaringsutveksling. Det skjedde mye på lærerutdanningene i fjor; særlig i forbindelse med nettstøtta grunnskoleutdanninger. Dialog og erfaringsutveksling er sentralt når vi møtes så vi kan dele kunnskaper, påpekte Atle Løkken (UiS). Løkken nevnte videre at det er viktig å ikke glemme det pedagogiske når nye løsninger innføres.
– Man prater ofte om teknologi, påpeker han.

Den første dagen fokuserte primært på video. Uninetts eCampus-prosjekt ble oppretta for drøyt fire år siden. Da var opptak av video sentralt, med sine rammer og muligheter. Arne Thomas Lund Nilsen fortale om MediaSite, mens Martin Risvold (HSH) hadde en omvisning og informasjon om Echo360. Stefan Rodheim frå Dalarna Universitet, fortalte om endringsprosessen i forbindelse med innføring av streaming av forelesninger i Sverige, mens Visedekan Knut M. Tande ved det juridiske fakultet (UiB) fulgte opp med kreative, gode videoeksempler. Avslutningsvis ble det presentert en video om studenters forventninger og erfaringer med slike løsninger. Morten Wensberg (UiS) orienterte for øvrig også om deres populære fleksible dirigentstudie med høy tilfredshet.

Dag 2 omtalte i hovedsak verktøy. Blant annet eksempler på bruk av Adobe Connect, som er en løsning for møter med flere personer på nett (David Parmentier, HiSF). Skype for business innføres disse dager for fullt rundt omkring, så Svend Andreas Horgen (NTNU og HSN) ble oppringt på video og forklarte muligheter med denne løsningen som både erstatter telefoni og møterom. Deretter fortalte Jon Hoem om Office Mix (videotillegg i PowerPoint) og muligher med dette enkle verktøyet. Det var også en økt om universell utforming og hvordan ta hensyn til studenter med spesielle behov (Jon Hoem, HiB) og Anders Grov Nilsen (HSH) presenterte en modell for utvikling av god nettstøtta og samlingsbasert undervisning, før institusjonene avslutningsvis oppsummerte hva de hadde lært og hvor de mente skoen trykket mest for deres del.

Opptak av seminaret

1. juni kl. 11-14.20
1. juni kl. 10.55-14.30
1. juni kl. 15-17.30

2. juni kl. 09-10.15