Anbefaler varierte videoformer, samt obligatorisk oppmøte

Per Kristian Rekdal har vært sentral i forbindelse med kursportalen HiMoldeX, hvor de har 78 digitale emner. Studentene ved Høgskolen i Molde ønsker flere videoer i emnene, mens han krever en strategi fra styret samt obligatorisk oppmøte.

Høgskolen i Molde har i dag 49 kurs som er tilgjengelig for omverdenen, samt 29 lukka emner som kun egne studenter har tilgang til. Et av satsingsområdene deres de siste åra har vært den åpne

Det har til nå vær meste vanlig med tavleundervisning. Men også klipp er utbredt, slik vi ser øker hos oss. Vi ser de samme trendene ved HSH.

Rekdal har lagt ut mange femminuttersklipp, hvor han har filmet utregninger på ark og papir. Disse har vært mye sett. De har også et eget foto- og videostudio. Den enkelte faglærer vurderer hva som egner seg best i de ulike faga, som ved HSH.
– Studenter setter veldig stor pris på videoer sier han. Særlig korte klipp. De vil ha mer av begge deler.

De har også, i likhet med andre norske høgskoler og universiteter publisert klipp på nettstedet Mooc.no.

Obligatorisk oppmøte i emner med video Rekdal er klar på at han anbefaler obligatorisk oppmøte, blant annet for å få bukt med dårlig oppmøte i enkelte emner. Det er en avgjørende ingrediens slik han ser det, for best mulig dialog og læringsutbytte. Han anbefaler å satse på kortvideoer og dialogvideoer, samt regneverksted med hjelpelærer. Rekdal krever en strategi og handling fra styret og at man ikke baserer seg på ildsjeler som får en klapp på skulderen for sin jobb. Og hvem skal ta redaktøransvaret? Han kastet ballen til styret og håper på svar.

Du kan se opptak fra seminaret her: