Med eCampus på nett i lærarutdanningane

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar stort på den nye barnehagelærarutdanninga (BLU), og gjennomfører no eit fullskala forsøk med ‘Blended learning’ med støtte frå Norgesuniversitetet. Prosjektperiode 2014-16.

http://fleksibelutdanning.no/lansering-16-februar-2017-kvalitet-i-nettundevisning-en-veileder/

Våre kollegaer i Sogn og Fjordane deler også erfaringer og nyttige verktøy på sine nettsider:

 http://nettundervisning.hvl.no/

Stor interesse for læringsteknologi

Årets BETT-messe i London viser at vi står foran en aldri så liten revolusjon innen rimelige, skreddersydde løsninger for utdanningssektoren.

Av Martin O. Risvold (HVL).

Rundt 40 tusen besøkte årets BETT i London, som har blitt en naturlig møtearena de siste årene. Her henter man inspirasjon, ser etter løsninger og diskuterer med andre. Masterutdanningen IKT i Lærings representert ved Elen Instefjord, Anders Grov Nilsen og Svein Ove Lysne og flere av kullets studenter, samt Kampusbasert e-læring (undertegnende) var til stede.


Elen Instefjord (IKT i læring) syntes det var spennende å lære mer om ny teknologi og løsninger i London.

– Utdanningssektoren har en fundamental rolle å la folk identifisere og utvikle seg og sine talenter, sa Sir Ken Robinson da han holt et seminar fredag ettermiddag.
Han har rett og det er nettopp det vi trenger. Å la elever og studenter få slippe seg løs og utvikle sitt potensiale. Det bidrar til kreativitet og trivsel i skolen. Verden trenger som aldri før, at folk utdannes til forskjellige individer som kan gripe utfordringer og skape en bedre framtid for alle.


Kronprins Håkon Magnus og Prins Andrew fikk demostrert en norskutviklet robot for klasserom. Foto: IKT-Norge.

– Det handler om å skape, dele og tilpasse framtiden for alle. En kulturell forståelse mellom nasjoner og en global identifitet for alle. Læring i dag betyr framskritt i morgen. Barn må få utstyr for å finne og løse utfordringer. Ved å kunne tilpasse seg endringer, vil de kunne møte nye utfordringer, var temaer som var sentrale under årets BETT.

Rimelige alternativer som er enkle å bruke og alle klasser har råd til, handler det om. Google er de som har skjønt tegningen best. De delte ut VR-briller og viste fram gratisløsningen Google Classroom, som tilbyr enkle og velfungerende samskrivingsløsninger for klasser. De viste også  fram sine rimelige Chroombooks med eget operativsystem og minimal maskinvare hvor det meste skjer i nettskyen. Smart måte å presse prisene ned. Men er systemet for begrenset og lukket? Kanskje ikke for barne- og ungdomsskoler.

Apple besluttet også for noen år siden å frigjøre sin IWorks-pakke til alle (Pages, Keynote og Numbers), mens Microsoft tilbyr Office 365 for skoler som har avtale med dem. Disse to hadde i likhet med Google store utstillingsområder med presentasjon av løsninger og foredrag.

Hologrambriller

Innen kunstig virkelighet (VR), er nok Microsoft lengst framme med sine avanserte hologrambriller. De lar deg legge til en kunstig virkelighet, med grafikk, video, objekter og annet i rommet du befinner de i. Det kan simulere virkeligheten så bra at man muliggjør ting som ellers ikke var mulig. Som å observere elementer på nær hold foran seg, være steder langt unna, simulere å undervise i en klasse, betjene maskiner og instruere personer.

Norsk satsing
Det spirer og gror i det østlige London. Tar du en tur med overgrunnsbanen Docklands Light Railway, vil du se ny industri, næringslivsbygg og seminargbygninger stikke fram over alt. Dette er et av de store vekstområdene i London. Flere norske bedrifter har også etablert seg her de siste årene, blant annet en rekke edtech-bedrifter som var til stede på årets BETT. Kronprins Håkon Magnus besøkte den norske paviljongen og ble introdusert for spørreundersøkelsesløsningen Kahoot, en norskutviklet robot, digitale læringsprogrammer og mye annet spennende.

Stort oppmøte da kronprinsen åpnet den norske paviljongen. Foto: IKT-Norge.

I Maker Space-seksjonen var det masse kreative installasjoner med programmerte Micro:bit. Det er kjekt å se at fjorårets BBC-satsing bærer frukter. Også i Norge satser man på koding i skolen. Om noen år vil vi nok se en rekke nyetablerte bedrifter med produkter til skole- og næringslivssektoren. Det er nettopp slike initiativer Europa og Norge trenger, for å få fart på økonomien.


Barn som lærer koding teknologi skaper produkter og løsninger.


Erfaringer med BBCs Micro-chip og ting man kan lage, slo som ventet godt an.

BETT viser at det er mulig for alle å skape sin egen framtid. Det er mulig for alle å få tilgang til læringsfremmede verktøy. Muligheter å samhandle, muligheter å skape og muligheter å dele. Sammen.