Med eCampus på nett i lærarutdanningane

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar stort på den nye barnehagelærarutdanninga (BLU), og gjennomfører no eit fullskala forsøk med ‘Blended learning’ med støtte frå Norgesuniversitetet. Prosjektperiode 2014-16.

http://fleksibelutdanning.no/lansering-16-februar-2017-kvalitet-i-nettundevisning-en-veileder/

Våre kollegaer i Sogn og Fjordane deler også erfaringer og nyttige verktøy på sine nettsider:

 http://nettundervisning.hvl.no/