Inspirerende seminar innen læringsteknologi i Stavanger

Tirsdag 10. februar gikk konferanen KnowHow av stabelen. Det varden første regionale konferansen innenfor læringsteknologi, rettet mot skolesektoren. Og responsen var veldig positiv blant de frammøtte.

– Vi ønsker at ledelsen i større grad enn ildsjelende tar ansvar, tar grepet om e-læringssatsing og tar styringen framover, påpeker Atle Løkken ved UiS. Han leder avdelingen NettOp (enhet for e-læring) og ønsker å legge til rette for et tettere og enda bedre samarbeid, med nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet.

Løkken fortalte i sitt foredrag om de ulike prosjektene de har vært med på opp gjennom årene. Deriblant utvikling av spill, MOOC-kurs, digitale kompentier, opptak av forelesninger blant mer.

Formålet med konferansen, var å vise hvordan teknologien best kan nyttes i ulike læringssituasjoner. Representanter fra lokale skoler og næringsliv i Rogland, viste en rekke inspirerende eksempler. De rundt 200 frammøtte lot seg inspirere og flere tok ordet i salen underveis.

Hvilken vei går Apple, Google og Microsoft?
Under konferansen ble det påpekt at vi må legge til rette for å ha løsninger for ulike typer enheter (mobiler, nettbrett og datamaskiner), slik at elever og studenter kan nytte de enhetene de har. Dermed er det ikke heldig å låse seg til en bestemte leverandør, ble de påpekt av flere.
Likevel ble det knyttet spenning til hvordan de store aktørene satser i tiden framover.

Et av høydepunktene var da Apple, Microsoft og Google ble utfordret på deres framtidige satsing i skolesektoren. Apple som i likhet med de andre har jobbet mye med nettskyløsninger, ser for seg enkel deling og innovative løsninger. Løsninen iTunesU er veldig populær og muliggjør enkel deling av forelesningsressurser. Appen Explain Everything for iPad ble også fremhevet som et ypperlig program for enkelt å lage forelesningsvideoer. Microsoft sin Office365-løsning rulles for tiden ut til ansatte og studenter ved en rekke skoler rundt om i landet. Løsningen tilbyr enkel bruk og deling av kommunikasjons-, skrive-, presentasjons- og regnearkløsninger. De har også de siste åra rettet fokuset mot forskning og praktiske løsninger innen forskning (hologrambriller, kraftige dataservere mm) og smart bruk for en enklere hverdag. Google satser også på forskning og utvikling og gratisløsninger. De viste demo av sine VR-briller (Virtual reality) som gjør at elever blant annet kan se tredimensjonale videoer fra steder rundt om i verden og vandre rundt i middelalderbyer for lettere å sette seg inn i ulike temaer de skal skrive om. Deres populære Chromebook blir også tatt i bruk av flere skoler og bedrifter rundt om. Blant annet på grunn av at den er rimelig i  innkjøp, er enkel å drifte  og oppdateres automatisk. Google vil fortsette å tilby gratis programvare på nettet.
– Det kan vi gjøre fordi vi har så store serverparker. Disse løsningene vil derfor ikke kreve noe ekstra av oss, sier Google.

Simulering og koding
SAFER fortalte hvordan de kan tilby virkelighetsnær simulering av pasientdukker, med påfølgende debriefing, så helsepersonell kan få en så god trening som mulig på aktuelle pasient-scenarier. Elever fra blant annet Randaberg og Gossen skole fortalte om programmeringsprosjekter, musikk, gps-merking av gjenstander, skolearbeid på iPad, matte-videoer og øvinger. Det var ingen tvil om at slikt arbeid engasjerer elevene og styrker læringsutbyttet, i følge de frammøtte. Flere poengterte viktigheten av å tilby emner innen programmering og entreprenørskap i disse tider hvor man opplever dårlige tider i blant annet oljesektoren.
– Da er det viktig å komme opp med nye ideer og løsninger, så man kan skape nye arbeidsplasser, uttrykte de.

Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen, Vegards Anuglen og Martin Risvold representerte HSH på konferansen. I tillegg til å drøfte dagens agenda med andre frammøtte, orienterte de seg også om ulike tilbud og løsninger i messeområdet. Blant annet erfaringer med digital eksamen, tilbud om sertifiseringer og annet.

Konferansen ble for øvrig arrangert av UiS (NettOp), Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Markedsføringshuset. Greater Stavanger (støttespiller).
KnowHow er en del av Nordic Edge Expo. Til høsten (6. til 7. oktober) vil Edge Expo gå av stabelen i Stavenger.

Flere opplever høyere motivasjon og bedre karakterer med omvendt undervisning

De siste årene har det blitt forsket mer på effekten av omvendt undervisning, opptak og aktiv læring, kontra tradisjonell undervisning. Flere har erfart bedre karakterer og økt læringsutbytte ved hjelp av dette.

Teknologi løser ikke utfordringer alene. Det kreves sterke bånd mellom den, pedagogisk bruk og overordnede strategier.

Et studie i Israel (Kurtz, et al., 2014) viste at studenter som så videoer mellom forelesningene, ble mer motiverte og at det øke læringsutbyttet. Les mer om dette her:

Antall stryk og frafall ble redusert (Nwosisi og Ferreira, 2014) ved omvendt undervisning, viste studier ved The College of Westchester. Les mer om dette her

10 prosent flere fikk karakteren A (Freeman et. al, 2014), i følge studier i Washington. Blant annet via oppak av forelesninger,  Saken kan du lese her.

Studier ved Villanova University viser at de svakeste studentene fikk om lag 10 prosent høyere karakterer ved hjelp av omvendt undervisning. Saken finner du her

Les mer her.

HSH drøfta e-læring på Online Educa i Berlin

20151203_143150 20151203_093730

Anders Grov Nilsen og Martin Risvold deltok på den årlige e-læringskonferansen Online Educa i Berlin, med drøyt 2000 deltakere fra 90 land. Konferansen varte torsdag og fredag i forrige uke.

 

Det var en rekke interessante temaer, blant annet innen omvendt undervisning, video, trender, endringer, design av e-læringskurs mm.

Les noen av sakene som vi fikk tildelt på Online Educa2015.

Mange nordmenn deltok; både som deltakere og foredragsholdere. Nilsen og Risvold benyttet anledningen å prate med mange av disse. Blant annet hadde vi et møte med UiS og fikk prata godt om ulike prosjekter vi arbeider med; deriblant innen forskning, opptak/Podcast, design av e-læringskurs og mye mer.

 

Vi møtte også UiA og Landbrukshøgskolen på Ås. Prata om følgekameraløsning for store auditorium (som vi prøver ut), LMS og felles LMS-plattform i prosjekter med flere høgskoler.

Vi prata også med Uninett om opptaksløsning, digital eksamen og møtte interessante personer fra ulike land.

Et av temaene på konferansen var nettbaserte kurs (MOOCs).

MOOCs
Du har kanskje hørt om MOOCs eller nettbaserte kurs men enda ikke satt deg inn i dette? Hva med å lære noe nytt hos et av de mange tusen universitetene og høgskolene som tilbyr slike kurs. Kanskje det er noe du eller din avdeling kan tilby etter hvert?

https://www.canvas.net/

 

Drøfter digitalt samarbeid på nett

Lenkje

Man trenger ikke lenger møtes fysisk for å diskutere. Det er den nye arbeidsgruppa til UH-nett Vest veldig klar på.

Det handler om digitalt samarbeid. Representanter fra HSH, Høgskolen i Volda, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og UiS drøfter jevnlig ulike temaer innen e-læring og digitalt samarbeid, på nett.

Digitaltsamarbeid

Les mer om prosjektet og den kommende konferansen og workshopen til våren, her:
http://uhnettvest.no/index.php?action=post&id=284

AV-samling i Oslo med fokus på samhandling, opptak og kvalitet

Uninett arrangerte 21. til 22. oktober en AV-samling ved Universitetet i Oslo (UiO). Drøyt 70 engasjerte deltakere fra hele landet drøftet erfaringer og utfordringer innen lyd og bilde.

Organisering av AV, videokonferanse, opptak av forelesninger, AV-rammeavtaler, standardisering av klasserom og nye spennende løsninger, ble drøfta under samlingens to dager ved ved Karl Johan og på Blindern.

Av-samling dag1
Diskusjon om rammeavtaler, dag 1

– Det var kjekt at så mange kunne komme og at vi fikk så gode diskusjoner i lag, sa Thorleif Hallén (Uninett). Han var spesielt opptatt av tilbakemeldinger på rammeavtalen og hvilke erfaringer de enkelte har med ulike leverandører. Derfor ble ingen av de invitert til årets samling.

Festsal
Omvisning i festsalen ved UiO, Karl Johan.

En av de mest spennende sakene i år, er at Uninett jobber med en samhandlingsbro og MCU (flerpartssamtale) som håndterer ulike videokonferanseløsninger, ettersom så mange har utfordringer med å ha møter med andre institusjoner og firmaer. Andre fortalte om løsninger som kan registrere hvor foreleser er i rommet og flytte kameraet deretter.

Blindern
Dag 2, Blindern

Opptak er også i vinden som aldri før, blant annet ettersom mer fleksible utdanninger og samarbeid mellom læresteder er særlig aktuelt.

Samhandlingsbro
Samhandlingsbro

MCU
MCU (flerparts videokonferanse)

Martin Risvold deltok på vegne av HSH. Han synes det var kjekt å høre hvordan de andre jobber, blant annet hvordan de har organisert avdelingene sine og hvilke systemer og leverandører de har best erfaringer med.

– HSH har, som de andre institusjonene, behov for å få implementert en rekke nye løsninger i årene framover. Man må levere kvalitet i tide og det må driftes på en god måte, sier han. Så det var viktig å høre hvordan andre jobber og ta det med og dele med de andre, så vi står enda bedre rustet til å lykkes framover.

 

God økning i bruk av videoklipp og forelesningsopptak

I høst tar vi opp ca. 20 emner (Bachelor, master og videreutdanninger) ved HSH.
Flere lærere legger også ut kortere klipp, som illustrerer aktuelle ting.
I løpet av de seks første ukene har de vært avspilt nærmere 5000 ganger.

Studenter oppgir at løsningen muliggjør repetisjon av vanskelig pensum og at de som er i arbeid og/eller bor ulike steder i landet (yrkesretta utdanninger), får mulighet å studere, i tråd med regjeringens ønsker.

Studenter kan også ta opp studentmøter, presentasjoner, seminarer osv. om ønskelig, fra følgende rom i Haugesund: Aud A, B, C, D, E, F, 1091 og 2083 og på Stord: Store Aud, Sju140 og Sju149. Kontakt kabel@hsh.no for å få hjelp til dette, eller kontakt martin.risvold@hsh.no eller christian.brekke@hsh.no for hjelp til registrering (senest et døgn før).

Vi kan også hjelpe å legge ut opptak fra studentturer eller øvelser som er filmet på vår medieserver.

Fordelen ved at vi lagrer de på en egen løsning er mange. Vi unngår reklame, kan legge til logo osv. som merker opptakene våre, administrere tilgang og overvåke servere 24/7 med ulike varslinger.

Det tar tid å etablere en stabil og god løsning, noe vi kontinuerlig har jobbet med. Vi har blant annet forbedret serverløsningene, installert oppdateringer som gir bedre bilde og lyd, har etablert en støttegruppe som følger med på at ting fungerer som det skal og rykker ut ved behov. Vi ser også på aktuelle tilpasninger som meldes inn.

Rapport