Tenester vi kan hjelpe med

Velkommen til Kampusbasert E-læring ved HSH!

Vi kan hjelpe tilsatte med:

  • Rådgjeving for å finne gode løysingar ved digitale førelesingar og møte.
  • Videoopptak/gjennomføring av førelesingar, seminar, aktivitetar, arrangement og møte. (Døme video/video, Powerpoint/PC-bilete og lyd osb.) Vi har seks operative Echo360-løysingar i Haugesund (fastmontert i førelesingsrom) per februar 2014 og to på Stord (Store Aud og Sju 149).
  • Direkteoverføring (streaming) av førelesingar, seminar og møte (bilete og lyd). Her kan ein følgje med frå pc, nettbrett eller mobiltelefonar samtidig (med litt forseinking). Bestilling må sendast seinast to veker på førehand.
  • Hjelp til bruk av Echo 360, Personal Capture, Skype, eller andre kommunikasjonsprogram.
  • Kurs og opplæring i bruk av Echo 360 (kommer).
  • Camtasia Relay er faset ut (erstattet av Personal Capture).

Kontakt oss for hjelp på kabel@hsh.no