Med eCampus på nett i lærarutdanningane

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar stort på den nye barnehagelærarutdanninga (BLU), og gjennomfører no eit fullskala forsøk med ‘Blended learning’ med støtte frå Norgesuniversitetet. Prosjektperiode 2014-16.

http://fleksibelutdanning.no/lansering-16-februar-2017-kvalitet-i-nettundevisning-en-veileder/

Våre kollegaer i Sogn og Fjordane deler også erfaringer og nyttige verktøy på sine nettsider:

 http://nettundervisning.hvl.no/

Stor interesse for læringsteknologi

Årets BETT-messe i London viser at vi står foran en aldri så liten revolusjon innen rimelige, skreddersydde løsninger for utdanningssektoren.

Av Martin O. Risvold (HVL).

Rundt 40 tusen besøkte årets BETT i London, som har blitt en naturlig møtearena de siste årene. Her henter man inspirasjon, ser etter løsninger og diskuterer med andre. Masterutdanningen IKT i Lærings representert ved Elen Instefjord, Anders Grov Nilsen og Svein Ove Lysne og flere av kullets studenter, samt Kampusbasert e-læring (undertegnende) var til stede.


Elen Instefjord (IKT i læring) syntes det var spennende å lære mer om ny teknologi og løsninger i London.

– Utdanningssektoren har en fundamental rolle å la folk identifisere og utvikle seg og sine talenter, sa Sir Ken Robinson da han holt et seminar fredag ettermiddag.
Han har rett og det er nettopp det vi trenger. Å la elever og studenter få slippe seg løs og utvikle sitt potensiale. Det bidrar til kreativitet og trivsel i skolen. Verden trenger som aldri før, at folk utdannes til forskjellige individer som kan gripe utfordringer og skape en bedre framtid for alle.


Kronprins Håkon Magnus og Prins Andrew fikk demostrert en norskutviklet robot for klasserom. Foto: IKT-Norge.

– Det handler om å skape, dele og tilpasse framtiden for alle. En kulturell forståelse mellom nasjoner og en global identifitet for alle. Læring i dag betyr framskritt i morgen. Barn må få utstyr for å finne og løse utfordringer. Ved å kunne tilpasse seg endringer, vil de kunne møte nye utfordringer, var temaer som var sentrale under årets BETT.

Rimelige alternativer som er enkle å bruke og alle klasser har råd til, handler det om. Google er de som har skjønt tegningen best. De delte ut VR-briller og viste fram gratisløsningen Google Classroom, som tilbyr enkle og velfungerende samskrivingsløsninger for klasser. De viste også  fram sine rimelige Chroombooks med eget operativsystem og minimal maskinvare hvor det meste skjer i nettskyen. Smart måte å presse prisene ned. Men er systemet for begrenset og lukket? Kanskje ikke for barne- og ungdomsskoler.

Apple besluttet også for noen år siden å frigjøre sin IWorks-pakke til alle (Pages, Keynote og Numbers), mens Microsoft tilbyr Office 365 for skoler som har avtale med dem. Disse to hadde i likhet med Google store utstillingsområder med presentasjon av løsninger og foredrag.

Hologrambriller

Innen kunstig virkelighet (VR), er nok Microsoft lengst framme med sine avanserte hologrambriller. De lar deg legge til en kunstig virkelighet, med grafikk, video, objekter og annet i rommet du befinner de i. Det kan simulere virkeligheten så bra at man muliggjør ting som ellers ikke var mulig. Som å observere elementer på nær hold foran seg, være steder langt unna, simulere å undervise i en klasse, betjene maskiner og instruere personer.

Norsk satsing
Det spirer og gror i det østlige London. Tar du en tur med overgrunnsbanen Docklands Light Railway, vil du se ny industri, næringslivsbygg og seminargbygninger stikke fram over alt. Dette er et av de store vekstområdene i London. Flere norske bedrifter har også etablert seg her de siste årene, blant annet en rekke edtech-bedrifter som var til stede på årets BETT. Kronprins Håkon Magnus besøkte den norske paviljongen og ble introdusert for spørreundersøkelsesløsningen Kahoot, en norskutviklet robot, digitale læringsprogrammer og mye annet spennende.

Stort oppmøte da kronprinsen åpnet den norske paviljongen. Foto: IKT-Norge.

I Maker Space-seksjonen var det masse kreative installasjoner med programmerte Micro:bit. Det er kjekt å se at fjorårets BBC-satsing bærer frukter. Også i Norge satser man på koding i skolen. Om noen år vil vi nok se en rekke nyetablerte bedrifter med produkter til skole- og næringslivssektoren. Det er nettopp slike initiativer Europa og Norge trenger, for å få fart på økonomien.


Barn som lærer koding teknologi skaper produkter og løsninger.


Erfaringer med BBCs Micro-chip og ting man kan lage, slo som ventet godt an.

BETT viser at det er mulig for alle å skape sin egen framtid. Det er mulig for alle å få tilgang til læringsfremmede verktøy. Muligheter å samhandle, muligheter å skape og muligheter å dele. Sammen.

Anbefaler varierte videoformer, samt obligatorisk oppmøte

Per Kristian Rekdal har vært sentral i forbindelse med kursportalen HiMoldeX, hvor de har 78 digitale emner. Studentene ved Høgskolen i Molde ønsker flere videoer i emnene, mens han krever en strategi fra styret samt obligatorisk oppmøte.

Høgskolen i Molde har i dag 49 kurs som er tilgjengelig for omverdenen, samt 29 lukka emner som kun egne studenter har tilgang til. Et av satsingsområdene deres de siste åra har vært den åpne

Det har til nå vær meste vanlig med tavleundervisning. Men også klipp er utbredt, slik vi ser øker hos oss. Vi ser de samme trendene ved HSH.

Rekdal har lagt ut mange femminuttersklipp, hvor han har filmet utregninger på ark og papir. Disse har vært mye sett. De har også et eget foto- og videostudio. Den enkelte faglærer vurderer hva som egner seg best i de ulike faga, som ved HSH.
– Studenter setter veldig stor pris på videoer sier han. Særlig korte klipp. De vil ha mer av begge deler.

De har også, i likhet med andre norske høgskoler og universiteter publisert klipp på nettstedet Mooc.no.

Obligatorisk oppmøte i emner med video Rekdal er klar på at han anbefaler obligatorisk oppmøte, blant annet for å få bukt med dårlig oppmøte i enkelte emner. Det er en avgjørende ingrediens slik han ser det, for best mulig dialog og læringsutbytte. Han anbefaler å satse på kortvideoer og dialogvideoer, samt regneverksted med hjelpelærer. Rekdal krever en strategi og handling fra styret og at man ikke baserer seg på ildsjeler som får en klapp på skulderen for sin jobb. Og hvem skal ta redaktøransvaret? Han kastet ballen til styret og håper på svar.

Du kan se opptak fra seminaret her:

Tegnebrett inntar klasserommene

Flere lærere på ingeniøravdelingen på HSH har høsten 2016 tatt i bruk tegnebrett. Løsningen forenkler undervisningen for foreleseren og er det er lettere å lese tekst og figurer for studenter i salen, samt de som ser videoopptaka.

To av lærerne som benytter løsningen er Øystein Grøndahl og Einar Kolstad.

Tegnebrett med regning2
Bildet over viser hvordan nettbrett med SmartNotebook  kan nyttes i realfag på ingeniørutdanningen i Haugesund. Løsningen er populær blant studentene.

Dette tegnebrettet benytter Øystein Grøndah ved HSH:tegnebrett
Et av tegnebrettene som benyttes ved HSH.

Nettbrettet kobles til HDMI-kontakten i klasserommet. Deretter starter man SmartNotebook-programmet og man starter å undervise. Læreren kan notere på nye blanke sider eller eksisterende, bestående av grafer, tekst og figurer. Studentene som er til stede får et bedre bilde enn tidligere og læreren får mer tid til å undervise og slipper å bruke tid på å viske ut innholdet på tavlene.

I mange fag tas også forelesningen opp med løsningen Echo360, som muliggjør fleksibel læring og læring i eget tempo. HSH har opptakere og kameraer i 11 klasserom i Haugesund og på Stord. Klippene som kan forhåndsprogrammeres, er tilgjengelig få timer etter, slik at studentene kan lære i eget tempo og repetere så ofte som ønskelig. I høst har vi opptak i ca. 25 emner på de to campusene.

Vi har også installert Echo Personal Capture på flere rom i det siste. Blant annet på  2083, 2084, 1077 og 2008 i Haugesund, slik at man også der kan logge på og ta opp PC-bilde/tavle og tale. Man må benytte et webkamera for å få lyd og bilde i disse rommene, som ikke har fastmontert kamera og integrerte lydløsninger.

Videoløsninger i undervisningen gir økte muligheter

stord

Alle skoler bruker i dag digitale verktøy i undervisningen. Siden man benytter ulike løsninger og metoder, er det viktig å møtes og dele erfaringer. Det var UH-nett Vests arbeidsgruppe for digitalt samarbeid tydelig på, da de arrangerte seminar om video i undervisningen.

Rundt 60 personer fra Vold i nord til Stavanger i sør, deltok på arrangementet på Rommetveit 1. og 2. juni.–  Arbeidsgruppa har ansvar for digitalisering på sine studiesteder. Blant annet via kompetansedeling og erfaringsutveksling. Det skjedde mye på lærerutdanningene i fjor; særlig i forbindelse med nettstøtta grunnskoleutdanninger. Dialog og erfaringsutveksling er sentralt når vi møtes så vi kan dele kunnskaper, påpekte Atle Løkken (UiS). Løkken nevnte videre at det er viktig å ikke glemme det pedagogiske når nye løsninger innføres.
– Man prater ofte om teknologi, påpeker han.

Den første dagen fokuserte primært på video. Uninetts eCampus-prosjekt ble oppretta for drøyt fire år siden. Da var opptak av video sentralt, med sine rammer og muligheter. Arne Thomas Lund Nilsen fortale om MediaSite, mens Martin Risvold (HSH) hadde en omvisning og informasjon om Echo360. Stefan Rodheim frå Dalarna Universitet, fortalte om endringsprosessen i forbindelse med innføring av streaming av forelesninger i Sverige, mens Visedekan Knut M. Tande ved det juridiske fakultet (UiB) fulgte opp med kreative, gode videoeksempler. Avslutningsvis ble det presentert en video om studenters forventninger og erfaringer med slike løsninger. Morten Wensberg (UiS) orienterte for øvrig også om deres populære fleksible dirigentstudie med høy tilfredshet.

Dag 2 omtalte i hovedsak verktøy. Blant annet eksempler på bruk av Adobe Connect, som er en løsning for møter med flere personer på nett (David Parmentier, HiSF). Skype for business innføres disse dager for fullt rundt omkring, så Svend Andreas Horgen (NTNU og HSN) ble oppringt på video og forklarte muligheter med denne løsningen som både erstatter telefoni og møterom. Deretter fortalte Jon Hoem om Office Mix (videotillegg i PowerPoint) og muligher med dette enkle verktøyet. Det var også en økt om universell utforming og hvordan ta hensyn til studenter med spesielle behov (Jon Hoem, HiB) og Anders Grov Nilsen (HSH) presenterte en modell for utvikling av god nettstøtta og samlingsbasert undervisning, før institusjonene avslutningsvis oppsummerte hva de hadde lært og hvor de mente skoen trykket mest for deres del.

Opptak av seminaret

1. juni kl. 11-14.20
1. juni kl. 10.55-14.30
1. juni kl. 15-17.30

2. juni kl. 09-10.15

HSH på seminar og møter i London

18. til 20. mai besøkte Christian Brekke og Martin Risvold London School of Echonomics (LSE) i forbindelse med Echo360 sin årlig brukerkonferanse.

20160519_095100 red

Rundt 60 deltakere fra Europa, USA og Australia deltok på seminaret. Blant årets temaer var introduksjon av ny skybasert aktiv læringsplattform, hvordan øke studentinvolvering i timene, erfaringer med undervisning, opptak og teknologi ved universitetet i Queensland, retningslinjer, prosedyrer og arkitektur ved Loughborough Universitetet i England.

Blant annet ble det vist nye funksjonelle klasserom med flyttbare pulter og stoler og kjekke podium, nye opptaksenheter (mobile og stasjonære) og mye annet.

– Det var kjekt se nye trender og muligheter og å høre andre erfaringer. Vi har stort sett de samme behovene og utfordringene så det er viktig å møtes og komme fram til forbedringer i lag, sier Martin Risvold. HSH har benyttet Echo360 de tre siste årene til opptak av forelesninger, direktestrømming av seminarer, møter undervisning mellom campus/høgskoler og produksjon av videoklipp i forbindelse med omvendt undervisning (Flipped Classroom).
– Løsningen deres er etter mitt syn den beste på markedet og den mest prisgunstige, samt de eneste som tilbyr en aktiv læringsplattform, sier Risvold.

Ny, spennende løsning
De synes den nye skyløsningen er interessant. For det første tilbyr Echo360 drifting av servere, men også flere nyttige verktøy. Ved innlogging på en portal, få man tilgang til alle emnene som tas opp/streames og man kan få tilgang til forelesninger, gjøre notater, stille spørsmål til læreren eller markere ting som vanskelige.

20160519_095455 red
Presentasjonen til venstre, notatdelen til høyre og knapp for å stille spørsmål til læreren i menyen.

Nyttige statistikker for forelser
Læreren vil basert på aktivitet i rommet kunne produsere statistikk som viser den enkelte studentens aktivitet og tidlig anta hvem som vil få størst utfordringer med å klare emnet, samt kunne gi disse ekstra veiledning og støtte.

christian london red

Christian Brekke fikk mulighet å møte personer fra andre skoler og diskutere løsninger og muligheter med leverandøren.

 

Mye aktivitet i vår

Vi har hatt en hektisk vår med filming, oppgradering av mediaserver og direktestrømming av forelesninger.

LivehelsefagBente Haug (HSH) foreleser i Gynokologi for studenter i Haugesund og på Stord.

Tirsdag 2. mai gjennomførte Avdeling for Helsefag to direktestrømte forelesninger, som studenter på Stord fulgte. Løsningen gjør at man kan avvikle deler av undervisningen mer effektivt og redusere reisetiden for de ansatte. Noe vi nok kommer til å se mer av når HSH går inn i en fusjon.

 

 

Bok om teknologi, kommunikasjon, endringer og tillitsforhold

aslaug_grov_almas_foreleser
Medforfatter Aslaug Grov Almås (HSH)

Vi er midt i en digital revolusjon, med store endringer. Studenter tar i bruk nye løsninger, og krever at lærerne følger etter. Men det er ikke så lett.

– Det er blant annet krevende å endre undervisningen, forteller Aslaug Grov Almås, som er medforfatter i boka. Hun påpeker at kommunikasjonsmønsteret og det påfølgende tillitsforholdet mellom lærer og student dermed endres.

Les mer om den aktuelle boka her: