Om E-læring og digitale samhandlingsaktivteter

E-læring og digitale samhandlingsaktivteters tidligere navn var KABEL.

Vi skal vera en pedagogisk og teknisk støtte for dei tilsette ved HSH i samband med e-læring- og digitale samhandlingsaktivitetar. Gruppa skal saman med tilsette og studentar prøva ut og fremje forslag til hensiktsmessige tiltak og organisering av e-læring ved HSH. Erfaringane fra desse aktivitetane skal oppsummerast og dokumenterast. Det er viktig å samordna og imøtekoma dei initiativ og spørsmål dei tilsette har.

Gruppa skal fungera som rådgjevarar for investeringar, kompetanseutvikling og strategi innanfor området.