Flere opplever høyere motivasjon og bedre karakterer med omvendt undervisning

De siste årene har det blitt forsket mer på effekten av omvendt undervisning, opptak og aktiv læring, kontra tradisjonell undervisning. Flere har erfart bedre karakterer og økt læringsutbytte ved hjelp av dette.

Teknologi løser ikke utfordringer alene. Det kreves sterke bånd mellom den, pedagogisk bruk og overordnede strategier.

Et studie i Israel (Kurtz, et al., 2014) viste at studenter som så videoer mellom forelesningene, ble mer motiverte og at det øke læringsutbyttet. Les mer om dette her:

Antall stryk og frafall ble redusert (Nwosisi og Ferreira, 2014) ved omvendt undervisning, viste studier ved The College of Westchester. Les mer om dette her

10 prosent flere fikk karakteren A (Freeman et. al, 2014), i følge studier i Washington. Blant annet via oppak av forelesninger,  Saken kan du lese her.

Studier ved Villanova University viser at de svakeste studentene fikk om lag 10 prosent høyere karakterer ved hjelp av omvendt undervisning. Saken finner du her

Les mer her.

HSH drøfta e-læring på Online Educa i Berlin

20151203_143150 20151203_093730

Anders Grov Nilsen og Martin Risvold deltok på den årlige e-læringskonferansen Online Educa i Berlin, med drøyt 2000 deltakere fra 90 land. Konferansen varte torsdag og fredag i forrige uke.

 

Det var en rekke interessante temaer, blant annet innen omvendt undervisning, video, trender, endringer, design av e-læringskurs mm.

Les noen av sakene som vi fikk tildelt på Online Educa2015.

Mange nordmenn deltok; både som deltakere og foredragsholdere. Nilsen og Risvold benyttet anledningen å prate med mange av disse. Blant annet hadde vi et møte med UiS og fikk prata godt om ulike prosjekter vi arbeider med; deriblant innen forskning, opptak/Podcast, design av e-læringskurs og mye mer.

 

Vi møtte også UiA og Landbrukshøgskolen på Ås. Prata om følgekameraløsning for store auditorium (som vi prøver ut), LMS og felles LMS-plattform i prosjekter med flere høgskoler.

Vi prata også med Uninett om opptaksløsning, digital eksamen og møtte interessante personer fra ulike land.

Et av temaene på konferansen var nettbaserte kurs (MOOCs).

MOOCs
Du har kanskje hørt om MOOCs eller nettbaserte kurs men enda ikke satt deg inn i dette? Hva med å lære noe nytt hos et av de mange tusen universitetene og høgskolene som tilbyr slike kurs. Kanskje det er noe du eller din avdeling kan tilby etter hvert?

https://www.canvas.net/

 

Drøfter digitalt samarbeid på nett

Lenkje

Man trenger ikke lenger møtes fysisk for å diskutere. Det er den nye arbeidsgruppa til UH-nett Vest veldig klar på.

Det handler om digitalt samarbeid. Representanter fra HSH, Høgskolen i Volda, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og UiS drøfter jevnlig ulike temaer innen e-læring og digitalt samarbeid, på nett.

Digitaltsamarbeid

Les mer om prosjektet og den kommende konferansen og workshopen til våren, her:
http://uhnettvest.no/index.php?action=post&id=284

AV-samling i Oslo med fokus på samhandling, opptak og kvalitet

Uninett arrangerte 21. til 22. oktober en AV-samling ved Universitetet i Oslo (UiO). Drøyt 70 engasjerte deltakere fra hele landet drøftet erfaringer og utfordringer innen lyd og bilde.

Organisering av AV, videokonferanse, opptak av forelesninger, AV-rammeavtaler, standardisering av klasserom og nye spennende løsninger, ble drøfta under samlingens to dager ved ved Karl Johan og på Blindern.

Av-samling dag1
Diskusjon om rammeavtaler, dag 1

– Det var kjekt at så mange kunne komme og at vi fikk så gode diskusjoner i lag, sa Thorleif Hallén (Uninett). Han var spesielt opptatt av tilbakemeldinger på rammeavtalen og hvilke erfaringer de enkelte har med ulike leverandører. Derfor ble ingen av de invitert til årets samling.

Festsal
Omvisning i festsalen ved UiO, Karl Johan.

En av de mest spennende sakene i år, er at Uninett jobber med en samhandlingsbro og MCU (flerpartssamtale) som håndterer ulike videokonferanseløsninger, ettersom så mange har utfordringer med å ha møter med andre institusjoner og firmaer. Andre fortalte om løsninger som kan registrere hvor foreleser er i rommet og flytte kameraet deretter.

Blindern
Dag 2, Blindern

Opptak er også i vinden som aldri før, blant annet ettersom mer fleksible utdanninger og samarbeid mellom læresteder er særlig aktuelt.

Samhandlingsbro
Samhandlingsbro

MCU
MCU (flerparts videokonferanse)

Martin Risvold deltok på vegne av HSH. Han synes det var kjekt å høre hvordan de andre jobber, blant annet hvordan de har organisert avdelingene sine og hvilke systemer og leverandører de har best erfaringer med.

– HSH har, som de andre institusjonene, behov for å få implementert en rekke nye løsninger i årene framover. Man må levere kvalitet i tide og det må driftes på en god måte, sier han. Så det var viktig å høre hvordan andre jobber og ta det med og dele med de andre, så vi står enda bedre rustet til å lykkes framover.

 

God økning i bruk av videoklipp og forelesningsopptak

I høst tar vi opp ca. 20 emner (Bachelor, master og videreutdanninger) ved HSH.
Flere lærere legger også ut kortere klipp, som illustrerer aktuelle ting.
I løpet av de seks første ukene har de vært avspilt nærmere 5000 ganger.

Studenter oppgir at løsningen muliggjør repetisjon av vanskelig pensum og at de som er i arbeid og/eller bor ulike steder i landet (yrkesretta utdanninger), får mulighet å studere, i tråd med regjeringens ønsker.

Studenter kan også ta opp studentmøter, presentasjoner, seminarer osv. om ønskelig, fra følgende rom i Haugesund: Aud A, B, C, D, E, F, 1091 og 2083 og på Stord: Store Aud, Sju140 og Sju149. Kontakt kabel@hsh.no for å få hjelp til dette, eller kontakt martin.risvold@hsh.no eller christian.brekke@hsh.no for hjelp til registrering (senest et døgn før).

Vi kan også hjelpe å legge ut opptak fra studentturer eller øvelser som er filmet på vår medieserver.

Fordelen ved at vi lagrer de på en egen løsning er mange. Vi unngår reklame, kan legge til logo osv. som merker opptakene våre, administrere tilgang og overvåke servere 24/7 med ulike varslinger.

Det tar tid å etablere en stabil og god løsning, noe vi kontinuerlig har jobbet med. Vi har blant annet forbedret serverløsningene, installert oppdateringer som gir bedre bilde og lyd, har etablert en støttegruppe som følger med på at ting fungerer som det skal og rykker ut ved behov. Vi ser også på aktuelle tilpasninger som meldes inn.

Rapport

Mange muligheter med egen streaming- og medieserver

HSH benytter Wowzas streamingløsning i forbindelse med Echo360 og vårt Helix meidiebibliotek. Dette gir mange nye muligheter. Organisasjonen kan tilby videoklipp, forelesningsopptak, intervjuer, lab-øvelser, kurssett, filming av arrangmenter, seminarer, konserter, opptak fra turer i skog og mark (Naturfag), studentturer mm.

For å unngå utfordringer med reklame, eierskap osv. som man får ved å laste opp videoene på Youtube og tilsvarende nettsider, bør man ha en egen løsning som man kan drifte og overvåke 24/7 og tilpasse organisasjonen (logoer, innlogging osv.).

Avspilling av videoene fungerer på alle typer platformer (PC, Mac, Android mm) og brukeren slipper streve med å finne rett program, overføre/laste ned store filer og ha kraftig nok mobil. Alt skjer fra en kraftig mediaserver. Se denne interessante videoen fra universitet i Maine om tjenester de tilbyr og hvordan løsningen bidrar til å effektivt spre kunnskap til studenter og ansatte.

http://www.wowza.com/customers/education?_ga=1.21953467.1612590137.1436946035