Mange muligheter med egen streaming- og medieserver

HSH benytter Wowzas streamingløsning i forbindelse med Echo360 og vårt Helix meidiebibliotek. Dette gir mange nye muligheter. Organisasjonen kan tilby videoklipp, forelesningsopptak, intervjuer, lab-øvelser, kurssett, filming av arrangmenter, seminarer, konserter, opptak fra turer i skog og mark (Naturfag), studentturer mm.

For å unngå utfordringer med reklame, eierskap osv. som man får ved å laste opp videoene på Youtube og tilsvarende nettsider, bør man ha en egen løsning som man kan drifte og overvåke 24/7 og tilpasse organisasjonen (logoer, innlogging osv.).

Avspilling av videoene fungerer på alle typer platformer (PC, Mac, Android mm) og brukeren slipper streve med å finne rett program, overføre/laste ned store filer og ha kraftig nok mobil. Alt skjer fra en kraftig mediaserver. Se denne interessante videoen fra universitet i Maine om tjenester de tilbyr og hvordan løsningen bidrar til å effektivt spre kunnskap til studenter og ansatte.

http://www.wowza.com/customers/education?_ga=1.21953467.1612590137.1436946035

 

Hektisk på e-læringsfronten i HSH

Det skjer svært mye på e-læringsfronter i HSH for tiden; både på Stord og i Haugesund.

På Stord har de det siste året gjennomført veiledning for praksisstudenter og har høstet gode tilbakemeldinger på dette prosjektet. Du kan lese mer om det her:
http://www.hsh.no/nyheter/2015080000002692
Det har også vært mye annet spennende å ta tak i på Rommetveit etter ferien.

I Haugesund har Christian Brekke og Martin Risvold koordinert AV-arbeidet i de nye undervisningsromma i studentbygget i Sørhauggata.
– Det har vært en interessant og krevende prosess fra planleggsfasen til ferdigstilling, sier de. Parallelt med dette har SimView-løsningen blitt oppgradert og vaktrommet er forbedret med vinduer mot sengerom 1 og 2 på sykepleielaben.

Det er også i høst mange opptak på de ulike studieretningene. Om lag 20 emner på grunnutdanningene og masterutdanninger blir tatt opp i høst og systemet har blitt forbedret siden i vår (ny programvare og varslingsrutiner).
– Studentene setter svært stor pris på å kunne repetere vanskelige emner, samt få med seg forelesningene dersom de har jobbet, for de som tar Y-veistudier (jobb og studier).

Interessant e-læringsseminar i Tromsø

Konferansen Helsekompetanse 2015 ble arrangert 11.juni 2015 på LINKEN Møtesenter, som en del av e-helseuka i Tromsø. Konferansens tema var kvalitet i nettbasert læring, og ble arrangert i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Det ble arrangert to parallellsesjoner med mer praktisk tilnærming, hvor spor 1 tok for seg kvalitet i læring og spor 2 kvalitet på nett.

– Det var et interessant seminar som tok for seg hva som gir god kvalitet og utbytte. Flere erfarne foredragsholdere fra bedrifter, media og skoler holdt gode innlegg og det var rom for diskusjoner blant de om lag 50 frammøtte fra ulike deler av landet, sier Martin Risvold, som var HSHs representant på Linken Forskningspark i Tromsø.

Du kan lese mer om programinnholdet her:

http://hekom.helsekompetanse.no/om/2015

Fordelen med aktive læringsverktøy (webinar)

Dr. Colin Montpetit ved Universitetet i Ottawa, har forsket på fordeler med aktive kontra tradisjonelle undervisningsformer og levner ingen tvil om at førstnevnte egner seg bedre.

– Tradisjonelle undervisningsformer kan virke passiviserende på studentene. Blant annet i forelesninger hvor læreren prater og studentene ikke blir spurt eller involvert på en god nok måte.
En aktiv læringsform derimot bygger på en godt forberedt forelesning og i tillegg muliggjøre interaksjon med studentene, ved hjelp av ulike digitale redskaper. Forelesningene er kortere enn de tradisjonelle og er mer interaktive og spennende, og formes ved hjelp av elementer av spørsmål, respons og innspill underveis. Dette gjør studentene mer engasjert.

Se videoen her:

http://blog.echo360.com/why-active-learning-out-performs-standard-lectures-in-todays-classroom

Gode erfaringer med digitale verktøy på Helsefag

Avdeling for Helsefag, har det siste året benyttet flere løsninger for å fremme læringsutbyttet og respondere på hva de kan/har fått med seg.

Blant annet simulering på sykepleielab med SimView, for opptak og direktestrømming til klasserom med pasientøvelser (dukker).

Programmet Kahoot har også blitt benyttet. Studenter har med dette programmet svart på om de har forstått det læreren har gjennomgått. Det kan også brukes til å svare på spørsmål/lage quizer. Studentene kan svare med sine mobiltelefoner og PC-er.

Ny rekord i antall avspillinger

Forelesningsopptak og klipp blir stadig mer populært. Våren 2015 har opptakene i de om lag 22 emnene i Echo360, blitt avspilt over 11 tusen ganger. Dette er ny rekord og en økning på ca. 50 prosent i forhold til våren 2014.

Studentene oppgir de ser opptakene for å repetere ting som blir vist eller sagt i timene, ettersom det ofte er mye å fordøye.

HSH ønsker at studentene møter på campus, ettersom den beste læringen foregår der.
Dette er et av flere supplementer vi tror de kan ha nytte av og som kan styrke læringsutbyttet, noe fjorårets eksamensresultater samt tilbakemeldinger også vitnet om.
Mange universiteter og høgskoler rundt om i verden benytter samme løsning av samme årsak som oss og HSH har i likhet med mange andre skoler også fått støtte til å investere i slikt utstyr.

Visninger januar til april 2015 echo

 

Ny simuleringslab snart klar til bruk

En ny, moderne SimView-løsning er snart klar til bruk. Den har nye pan/tilt-kameraer, mikrofoner og servere med oppkobling mot avanserte simuleringsdukker (SimMan 3G).

Man kan følge med direkte på hvert rom fra vaktrommet og utføre opptak av simulering, med bilde, lyd og grafer fra pasientmonitoren. Simuleringen kan avspilles under debriefing og vises på undervisningsrom (direkte og i opptak).

lab 11001634_903904069631523_9210735800036525782_o

– Løsningen skal brukes til simulering av pasientsituasjoner i sykepleielaboratoriet i Haugesund. Det finnes øvelser der sykepleiestudenter øver sammen og tverrfaglige øvelser for både sykepleie- og medisinerstudenter, sier Karen Johanne Vae og Siv Anita Knudsen på Avdeling for Helsefag i Haugesund. De kommer til å benytte systemet for sjukepleiestudentene i midten av mars.

Simulering blir også brukt i videreutdanninger, sier de. Akutt, Operasjon og Intensiv-studentene starter opp til høsten med den nye løsningen.

Christian Brekke og Martin Risvold har koordinert prosjektet og utført det tekniske i lag med Leif Gloppen og Idar Flemmen. Karen Johanne Vae og Siv Anita Knudsen har vært representert fra Helsefag.

Arbeidet har pågått siden november 2014.

Echo360: 3600 visninger første måned i 2015

Antall visninger i Echo360 (forlesningsopptak) øker og løsningen blir mer og mer brukt. Det totale seertallet har økt med mellom 25-50 prosent hvert semester siden oppstarten høsten 2013.

echo_logo

Studenter kan nå se klippa både på PC, Mac, mobil og nettbrett (bruk appen Puffin for mobile enheter for å se både PC-bilde og tavle samtidig) og vi har jobba mye med å forbedre kvaliteten på lyd, video og datakildene og få det skikkelig stabilt.

Echo360 er naturligvis valgfritt å bruke både for de forelesere og avdelinger som ønsker og er kun en alternativ løsning som vi håper og tror kan fremme læringsutbyttet.

Spennende prosjekt i digital oppfølging (PRODOPP)

Bruk av teknologi er et satsningsområde i HSH. Alle våre utdanninger tar i bruk mer teknologi som en del av sin undervisning. Dette har Avdeling for helsefag på Stord tatt på alvor og ønsker derfor å prøve ut kommunikasjonsverktøy sammen med studenter i første praksisperiode. Utfordringer HSH møter er mange studenter på praksisplasser med lang avstand fra HSH, mye ressurser blir brukt på reise til praksisplassene og mindre tid blir brukt på jevnlig oppfølging av studenter.

AHF ønsker derfor å prøve ut hvordan teknologi kan benyttes for å bedre kontakten og oppfølgingen av studenter i praksis. Med på laget har vi også praksisplassene og kontaktsykepleiere. Dette førte til prøveprosjektet PRODOPP.

Ved aktiv bruk av Fronter, ukentlige veiledningsmøter via Skype skal disse fjernstudentene få en tettere oppfølging fra HSH. Disse Skype-møtene kan foregå enten i små grupper på arbeidsplassen eller at studentene sitter hver for seg der de har tilgang til trådløst nettverk. I første omgang gjelder dette en liten gruppe studenter fra kullet, med veiledning fra tre lærere ved HSH. Håpet er at dette skal bli en naturlig mulighet til oppfølging av studenter i praksis.