Verktøy og veiledninger

Møterom og videokonferanse

Veiledning for bruk av videokonferanserom ved HSH

Kommunikasjon

Adobe Connect (nettmøter)
Innføring i Adobe Connect

Videoklipp

Videoklipp (PC og Mac) – Echo Personal Capture
Explain Everything (nettbrett).

http://academicearth.org/ – Forelesningsopptak fra ulike universiteter.

Opplæringsvideoer

MS  Office

Artikkelsøk

Google Scholar – Vitenskapelige artikler og utgivelser

Del Rett

Klikk her for mange lenker til nyttige nettsider og ressurser

Ordbøker:
Administrativ ordliste

Bokmåls- og nynorskordboka

Ordnett.no

Merriam-Webster Online
Engelskspråklig ordbok – Encyclopedia Britannica

3D-program

blender.org

Lydredigering

http://www.uio.no/tjenester/it/multimedia/lyd/hjelp/lyd-prog.html