KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

År: 2016

Førstelektor på skoleledelse

Bjart Grutle gløder for skoleledelse. Nå er han blitt HSH sin første førstelektor i emnet. Bjart Grutle Det er en sakkyndig komité som har vurdert Bjart Grutle sin kompetanse. De konkluderer klart: Søker har en allsidig og lang erfaring innen

Posted in Opprykk førstelektor

Førstelektor i innovasjon og internasjonalisering

Innovasjon og internasjonalisering i sykepleierutdanningen har vært overskriften på Ingrid Gilje Heiberg sitt forsknings- og utviklingsarbeid gjennom mange år. Nå har en sakkyndig komite funnet henne klart kompetent som ny førstelektor i HSH. Ingrid Gilje Heiberg Ett av hovedarbeidene i

Posted in Opprykk førstelektor

Stort innovasjonsprosjekt til HSH (09.16)

HSH og avdeling for lærerutdanning og kulturfag har vunnet fram med et nytt og stort innovasjonsprosjekt i Norges Forskningsråd. – Vi skal finne ut hvordan konsertbesøk kan bli enda mer meningsfylte i skolens hverdag, forteller prosjektleder Kari Holdhus. Kari Hodhus

Posted in FoU prosjekt

Ulmebrann for alle pengene (06.14)

Noregs Forskingsråd har tildelt branningeniørgruppa på HSH 17,8 millionar kroner til å forske på ulmebrann. HSH har vunne fram i Noregs Forskingsråd med eit stort prosjekt: EMRIS: Emerging Risks from Smoldering Fires. Her ser me nokre av deltakarane i forskargruppa

Posted in FoU prosjekt

Vitskapsopera fekk EØS-midlar (07.14)

Læringspakka Write a Science Opera (WASO) som førsteamanuensis Oded Ben-Horin ved HSH er opphavsmann til får fotfeste utover Noreg. No har konseptet fått EØS-midlar på 1,2 millionar kroner til eit nytt prosjekt i Portugal. – Prosjektet skal gå føre seg

Posted in FoU prosjekt

Når forskning går begge veier (07.14)

Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen sin bacheloroppgave er et godt bevis på hvordan en kan kople studenter på spennende forskningsprosjekt, slik at det gir vinn-vinn for studenter, høgskole og arbeidslivet. FIKK OG BRINGER TILBAKE: Veronica Almeland og Ester Tomine

Posted in FoU prosjekt

Bygger gode læringsmiljø

Et godt læringsmiljø tidlig i studiet er viktig for trivsel og læring. Ingeniør-, nautikk- og økonomi og administrasjonsstudentene på HSH har noe godt på gang. Nautikk For andre året på rad inviterte Nautikkutdanninga med seg alle de nye studentene på

Posted in Førstesemester

Live eller simulator? (09.14)

Sjøfolk skal alltid gjøre seg godt kjent på en båt de skal jobbe på. Men er det best å gjøre dette på en tradisjonell måte ved å gå rundt – eller er det bedre, sikrere og mer effektivt og gjøre

Posted in FoU prosjekt

Forskning pågår! (11.14)

De har reist verden rundt og gjennomført omfattende datainnsamling innen ankerhåndtering, løfteoperasjoner offshore og blant skipsoffiserer på simuleringskurs. Nylig holdt de samling for partnere og forskere. – Det er i samspillet mellom forskerne, bedriftene og mannskapene om bord på fartøyene

Posted in FoU prosjekt

Doktorgrad om åndelighet og verdighet (12.14)

Kjærlighet til seg selv og kjærlighet til og fra andre – gir kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Det kommer frem i doktorgraden til Linda Rykkje fra HSH. I dag disputerte hun for doktorgraden ved Åbo Akademi i Finland.

Posted in Doktorgrad