Flink foreleser med sirkustriks

Morgenbladet kårer landets beste foreleser. Paul Erik Rosenbaum fra HSH var en av de nominerte. Han bruker erfaringen sin som tidligere sirkusdirektør inn i undervisningen.

Av: Alf H. Aronsen

– Det er selvfølgelig stas og en stor annerkjennelse å bli nominert. Jeg var ikke klar over dette selv – men det er alltid hyggelig å bli satt pris på, sier den sympatiske dansken.

I nomineringen av Paul Erik heter det:

Paul Erik er en særdeles kreativ lærer. Han er flink til å formidle, engasjere og i blant også provosere. Han er flink å gjøre teoritung informasjon lett å forstå. Ved behov tyr han gjerne til tryllekunster. Når Paul Erik skal forelese kommer selv kolleger for å høre på.


Paul Erik Rosenbaum

Paul Erik kom dessverre ikke med til finaleheatet.

Morgenbladets liste med de ti vinnernavnene presenteres i august av en egen jury.

Hva tenker du rundt at Morgenbladet setter søkelys på god formidling i høyere utdanning?

– Et slikt fokus er etter min mening viktig. God undervisning gir ikke med dagens ordning noen publikasjonspoeng i tellekantsystemet til departementet og det er etter min mening uheldig. Høgskoler av vår størrelse har hovedvekt på undervisning og da må våre eiere legge forholdene til rette for å lykkes med dette, sier Rosenbaum.

Om du skal trekke frem din egen motivasjon for å undervise – hva er det?

– Først av alt må jeg få skryte av mine kollegaer som underviser ved praktisk-pedagogisk lærerutdanning (PPU) på HSH. De har virkelig tatt meg godt imot. Det er inspirerende å være en del av et så godt arbeidsmiljø.

– Når det gjelder undervisning legger jeg mye arbeid ned i å forberede undervisningsøktene mine. Studentene bruker tid på å komme seg til Stord og da er det viktig at vi som forelesere har forberedt oss godt.

– Jeg merker at det også gir meg motivasjon å få til god dialog og konstruktive tilbakemeldinger fra både studenter og kollegaene som jeg arbeider sammen.

– Min bakgrunn og erfaring som sirkusdirektør gjør også at jeg er opplært i å være bevist på å holde oppmerksomheten til mennesker i salen. Dette tenker jeg mye på når jeg forbereder undervisningen min. Humor er og en viktig motivasjonsfaktor for meg.

Fremover i tid – hva tenker du er viktig å arbeide med for å få fram gode forelesere på HSH og på den nye Høgskulen på Vestlandet ?

– Det er viktig at alle som underviser blir utfordret til å reflektere rundt bruk av retorikk. Vi har mange flinke formidlere her ved høgskolen. Kanskje skulle vi brukt enda mer tid på å se og lære av hverandre.

– Dialog med studentene gjennom referansegrupper for å få kritiske og konstruktive tilbakemeldinger må vi og ha på plass. Vi må heller ikke være redde for å invitere inn journalister og andre dyktige formidlere og lære hvordan disse arbeider med å formidle sin kunnskap til sine målgrupper.

– Jeg håper også at både vår egen ledelse og departementet vil arbeidet med å få et meritteringssystem for undervisning på lik linje med meritteringssystemet vi allerede har forskning og forskningspublikasjoner.

Til slutt – PPU ved HSH har aldri hatt bedre søkning. Hva tror du årsaken til det skyldes?

– Over tid har studiet opparbeidet seg et godt rykte og et bra omdømme. Det hjelper oss også at vi har gode ambassadører rundt om i hele landet. Som jeg har nevnt tidligere spiller det og en rolle at det har vært kontinuitet på flinke lærerkrefter som virkelig brenner for utdanningen. De er tett på studentene og har vært flinke til å følge opp innspillene studentene kommer med i evalueringene.


Gode kollegaer i studiet Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på HSH: Kari Olene Oma Rønnes (tv), Janne Halvorsen Kleppe, Synne Bustad Pedersen (prakiskoordinator), Steinar Westrheim, Bjart Erling Grutle, Paul Erik Rosenbaum og Arne Kaldestad på planleggingssamling på Røvær. Martin Sjøen underviser også ved PPU, og var ikkje tilstede da bildet ble tatt.

Posted in Læringsformer Tagged with: