KULT

Kompetanse, undervisning, læring og teknologi

Månad: september 2016

Ulmebrann for alle pengene (06.14)

Noregs Forskingsråd har tildelt branningeniørgruppa på HSH 17,8 millionar kroner til å forske på ulmebrann. HSH har vunne fram i Noregs Forskingsråd med eit stort prosjekt: EMRIS: Emerging Risks from Smoldering Fires. Her ser me nokre av deltakarane i forskargruppa

Posted in FoU prosjekt

Vitskapsopera fekk EØS-midlar (07.14)

Læringspakka Write a Science Opera (WASO) som førsteamanuensis Oded Ben-Horin ved HSH er opphavsmann til får fotfeste utover Noreg. No har konseptet fått EØS-midlar på 1,2 millionar kroner til eit nytt prosjekt i Portugal. – Prosjektet skal gå føre seg

Posted in FoU prosjekt

Når forskning går begge veier (07.14)

Veronica Almeland og Ester Tomine Gunvaldsen sin bacheloroppgave er et godt bevis på hvordan en kan kople studenter på spennende forskningsprosjekt, slik at det gir vinn-vinn for studenter, høgskole og arbeidslivet. FIKK OG BRINGER TILBAKE: Veronica Almeland og Ester Tomine

Posted in FoU prosjekt

Bygger gode læringsmiljø

Et godt læringsmiljø tidlig i studiet er viktig for trivsel og læring. Ingeniør-, nautikk- og økonomi og administrasjonsstudentene på HSH har noe godt på gang. Nautikk For andre året på rad inviterte Nautikkutdanninga med seg alle de nye studentene på

Posted in Førstesemester

Live eller simulator? (09.14)

Sjøfolk skal alltid gjøre seg godt kjent på en båt de skal jobbe på. Men er det best å gjøre dette på en tradisjonell måte ved å gå rundt – eller er det bedre, sikrere og mer effektivt og gjøre

Posted in FoU prosjekt

Forskning pågår! (11.14)

De har reist verden rundt og gjennomført omfattende datainnsamling innen ankerhåndtering, løfteoperasjoner offshore og blant skipsoffiserer på simuleringskurs. Nylig holdt de samling for partnere og forskere. – Det er i samspillet mellom forskerne, bedriftene og mannskapene om bord på fartøyene

Posted in FoU prosjekt

Doktorgrad om åndelighet og verdighet (12.14)

Kjærlighet til seg selv og kjærlighet til og fra andre – gir kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Det kommer frem i doktorgraden til Linda Rykkje fra HSH. I dag disputerte hun for doktorgraden ved Åbo Akademi i Finland.

Posted in Doktorgrad

Forske, formidle, forandre – forbetre (12.14)

Skal du henge med i musikken må du ha høgt turtal, produsere og formidle – skal du henga med i forskinga må du gjera det same. Kari Holdhus gjer det. AKTIV: Kari Holdhus. Foto: Marte Bjerke, Musikkultur. Førsteamanuensen i musikk

Posted in FoU prosjekt

Forsker på de eldste eldre (12.14)

Det er forsket lite i Norge på hvordan eldre mennesker over 80 år opplever overgangen fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester. Doktorgradsstipendiat Else Cathrine Rustad i HSH vet imidlertid en god del om dette. Else Cathrine Rustad

Posted in PhD Stipendiat

Fra lite til mye – og på vei til mer (12.14)

På nautikk har de stor sett drevet med utdanning i alle år. Men de siste tre årene har forskningen fått mer og mer plass med interessante prosjekter. Og det kommer utdanningen og arbeidslivet til gode. FRA LITE TIL MYE: Nautikk

Posted in FoU prosjekt