Gjøsæter er dosent (06.16)

 

Åge Gjøsæter er blitt dosent. Et sakkyndig utvalg konkluderer med at Gjøsæter har en omfattende portefølje av faglige arbeider og omfattende pedagogisk erfaring fra alle nivåer innenfor akademia, inkludert fagutvikling og veiledning.


Åge Gjøsæter er ny dosent i HSH. Foruten omfattende portefølje av faglige arbeider og omfattende pedagogisk erfaring, la det sakkyndige utvalget vekt på at Gjøsæter har jobbet mye med fagutvikling og veiledning. I den forbindelse ble mange års erfaring med gjennomføring av HSH sitt LOS-program framhevet. Administrativ erfaring fra lederstillinger på høyt nivå fra ulike bransjer ble også lagt vekt på.

For å bli tilkjent dosentkompetanse må en ha dokumentert følgende:

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet,
 • omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • høye kvalifikasjoner innen ett eller flere av følgende områder:
  – Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
  – Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  – Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  – Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  – Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
  – Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
  – Oppbygging av vitenskapelige samlinger
 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse gjennom utdanning eller undervisning og veiledning

Det sakkyndige utvalget som har vurdert Gjøsæter sin kompetanse skriver:

Utvalgets sammenfattende vurdering er at søkeren har den relevante utdanning og bakgrunn som kreves for opprykk. De meritterende vitenskapelige arbeidene sammen med de øvrige arbeidene oppfyller kravet om dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet.

Søkerens pedagogiske utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet oppfyller også de krav som er stilt.

I tillegg finner utvalget at søkeren oppfyller kravene når det gjelder tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging, omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsarbeid, samt yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv.

Utvalgets innstilling er enstemmig og utvilsom.

I det sakkyndige utvalget satt:

 • Rudi Kirkhaug, professor ved UiT, Norges arktiske universitet, leder av utvalget,
 • Jan Frick, professor ved Universitetet i Stavanger
 • Øyvind Glosvik, dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Fakta:
Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyeste nivå rettet mot yrkesfeltet.

Åge Gjøsæter kommer fra Bømlo og er bosatt i Tysvær. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har i tillegg master i ledelse fra BI. Han har også tilleggstudier innenfor organisasjon og ledelse, vitenskapsteori og metode – samt pedagogikk tilsvarende ca. tre års studier, hvorav om lag halvparten i form av ulike doktorgradskurs.

Gjøsæter har arbeidet i HSH siden 2001. De to første årene var han kontorsjef ved tidligere Avdeling for Ingeniørfag, kombinert med en del undervisning i organisasjons- og ledelsesfag. Han har også 20-års erfaring fra ulike petromaritime virksomheter, hvorav tre år som administrasjonssjef i et amerikansk oljeservice-selskap. I tillegg har han tre års erfaring som assisterende direktør i Stavanger og Omegn Trafikkselskap.

HSH gratulerer med opprykket!

 

Posted in Opprykk dosent