Drange er førstelektor (04.15)

Brit Bårdsen Drange ved avdeling for helsefag i HSH er blitt førstelektor.

Brit Bårdsen Drange

Det er et sakkyndig utvalg som har vurdert Bårdsen Drange sin fagkompetanse. De slår fast at hun:

  • dokumenterer omfattende utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet.
  • dokumenterer engasjement og kompetanse i e-læring i sykepleierutdanningen.
  • dokumenterer god formell kompetanse i pedagogikk.
  • viser vedvarende forskningsaktivitet ved fagfellevurderte artikler, bokkapittel og rapporter.

Utvalget bestod av:

  • Professor Marit Kvangarsnes, Høgskolen i Ålesund
  • Professor Arild Raaheim, Universitetet i Bergen
  • Førstelektor Kari Dahl, Høgskolen i Oslo og Akershus

Brit Bårdsen Drange har en brei og lang erfaring fra praksisfelt og høyere utdanning. Hun er utdannet sjukepleier og har arbeidet ved sjukehus i 13 år, og i kommunehelsetjenesten i tre år. Hun har vært ansatt i HSH i 17 år, og drevet kontinuerlig kompetanseheving i løpet av tiden sin ved høgskolen. Blant annet har hun deltatt i HSH sitt førstelektorprogram de siste fem år.

HSH gratulerer!

Fakta:
Førstelektor er ein tittel på ei forskings- og undervisningsstilling ved enten eit universitet eller ein høgskule. Førstelektorstillinga er ei høgare stilling innan undervisning, læring, formidling og utviklingsarbeid på høgt nivå, og er eit undervisningsorientert alternativ til den meir forskingsorienterte stillinga som førsteamanuensis, som har større krav til vitskapleg kompetanse. For å inneha ei slik stilling må man ha blitt bedømt som førstelektorkompetent av ein sakkyndig komité, enten i samband med søknad på utlyst stilling eller i samband med ein opprykkssøknad frå lågare stilling. (Kjelde: Wikipedia)

Posted in Opprykk førstelektor