Bedre koordinering – bedre omsorg (01.15)

Det er mye å hente ved at fagfolk i helsevesenet jobber godt på tvers. Stipendiat Daisy Michelle Princeton i HSH prøver å finne svar på hvordan vi bør koordinere den tverrprofesjonelle omsorgen til eldre pasienter med kirurgiske sår.


Daisy Michelle Princeton

– Hva prøver du å finne svar på?

– Hovedmålet med doktorgradsprosjektet er å utvikle en teoretisk modell for koordinering av omsorgen til pasienter generelt. Men jeg ser spesielt på eldre pasienter med kirurgiske sår

– Hvorfor ble det akkurat dette temaet?

– Tidligere forskning viser at dårlig koordinering av pasientomsorgen har uheldige konsekvenser, som for eksempel forsinkelser i behandling og komplikasjoner.

– Samtidig viser flere studier at profesjonelle har ulik oppfatning av begrepet, og der er også uklar fordeling av koordineringsoppgaver og roller.

– Hvordan jobber du?

– Jeg undersøker tre hovedtema: koordinering, eldre og kirurgiske sår.

– Det krever mye lesing av bøker og vitenskapelige artikler. Jeg har deltatt på mange konferanser og seminarer for å finne nettverk med ekspertise i de ulike feltene både innenlands og utenlands.

– Samtidig tar jeg PhD-kursene hvor jeg får mulighet til å skrive det filosofiske grunnlaget og de metodiske delene av avhandlingen min.

– Jeg jobber steg for steg med små klare mål, og når jeg treffer hindringer underveis, ber jeg om veiledning fra mine gode veiledere. Jeg følger prosjektplanen, og er godt i gang med å skrive den første av de tre planlagte vitenskapelige artiklene.

– Ellers, liker jeg å ta relevante kurs med andre PhD-stipendiater på HSH, slik at vi kan diskutere, gi hverandre faglig input og moralsk support.

– Hvem jobber du i lag med?

– I utgangspunktet jobber jeg alene, men i og med at jeg har tre hovedtemaer «Koordinering», «Eldre» og «Kirurgiske sår», så har jeg et bredt nettverk av kollegaer og eksperter innenlands og utenlands.

– Jeg har forbindelser med kollegaer fra England som har ekspertise om Tverrprofesjonelt samarbeid, med kolleger fra Australia som har ekspertise i sår.

– Ellers har vi mye faglige ressurser om eldre i Norge. Som medlem av forskerskolen PROFRES føler jeg meg heller ikke så ensom med denne jobben.

– Hva har du funnet ut så langt?

– Jeg har funnet ut at pasientenes helhetlig behov bør være utgangspunktet ved utforming av en teoretisk modell for koordinering av tverrprofesjonell omsorg til pasienter.

– Den første artikkelen har derfor tittelen «Identifying needs of elderly patients with surgical wounds». Det viser seg at mye av forskningsfunnene ikke er i bruk, fordi pasientenes helhetlig behov ikke er «fullstendig» identifisert.

– Det medfører at ulike profesjonelle utøvere som eier kompetansen ikke er med i et tverrprofesjonell team som yter omsorgen til eldre pasienter med kirurgiske sår.

– Hvor formidler du arbeidet ditt?

– Jeg har presentert deler av forskningen min på NORDPRO-konferansen. Ellers formidler jeg den aktiv til andre PhD-stipendiater på PROFRES forskerskole og på ulike forskerseminarer.

– Når regner du med å være ferdig?

– Det er forventet at jeg bruker fire år. Jeg begynte 1. januar 2014, så jeg har tre år igjen.

 

Posted in PhD Stipendiat