Doktorgrad om åndelighet og verdighet (12.14)

Kjærlighet til seg selv og kjærlighet til og fra andre – gir kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Det kommer frem i doktorgraden til Linda Rykkje fra HSH.

I dag disputerte hun for doktorgraden ved Åbo Akademi i Finland.

Rykkje har studert betydningen av åndelighet og verdighet i omsorgen for gamle mennesker. Hun har intervjuet 17 gamle mennesker og koplet studiene sine mot tidligere forskning og nyere litteratur.

Rykkje finner at åndelighet innebærer menneskets forbundethet med sitt indre rom og forbundethet utover seg selv. Kjærlighet i forbundethet fremstår som en kraft både i åndelighet og verdighet. <pSammenhengen mellom verdighet og åndelighet kan ses i bekreftelsen av menneskets verdi og ivaretakelsen av hele mennesket inkludert den åndelige dimensjonen. Det kan forstås som en forutsetning for opplevd verdighet.

Rykkje finner dessuten at det er viktig at gamle mennesker føler seg verdsatt, elsket, ikke forlatt, og levende.

Den teoretiske modellen som hun har laget fremstiller kjærlighet som en gjenforenende og forbindende kraft som fremmer bekreftelse, tjenende, lengsel og hellighet.

Bevegelsen mot opplevelse av forbundethet kan skape rom for menneskets oppfatning av egen verdighet og hellighet, og kan således fremstå som en virksom kraft i menneskets søken mot helhet og tilblivelse i helse.

Avhandlingen er forankret i vårdvitenskapen, der mennesket forstås som en udelelig enhet av kropp, sjel og ånd. Hensikten er å søke etter ny, eller utvidet kunnskap og forståelse av substansen i menneskets åndelige rom, samt aspekter som kan utgjøre et fundament for ivaretakelse av menneskets verdighet.

Linda Rykkje kommer fra Stord og har utdanning som sykepleier fra Stord sjukepleiarhøgskule og hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund .

HSH gratulerer!

Veiledere:

  • Professor emerita Katie Eriksson, Enheten för vårdvetenskap, Socialvetenskapliga Institutionen, Åbo Akademi
  • Professor Maj-Britt Råholm, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Opponent: Professor Lillemor Lindwall, Karlstad Universitet

 


KOLLEGAER PÅ DISPUTAS: Leif-Steinar Alfsvåg, Arne Rehnsfeldt, Gunn Haraldseid, Linda Rykkje, Benny Huser og Frode Skorpen. De kunne fortelle om en flott og god disputas av Linda Rykkje.

Posted in Doktorgrad